Aldel en de (2) 4 miljoen van de Provincie Groningen

De Provincie Groningen wil aluminiumfabriek Aldel (Aluminium Delfzijl bv) te Farmsum (Delfzijl) helpen met een overbruggingskrediet van €2 miljoen, bovenop 2 miljoen van de minister van Economische Zaken.

Aldel heeft het zwaar. Het krijgt wekelijks rekeningen met 6 nullen voor stroomgebruik. Aluminium smelten vergt heel veel energie, meer dan een hele stad verbruikt.

En energie is duurder geworden. Niet omdat energieopwekking duurder is geworden maar vanwege alle heffingen van de overheid op energie. Zeker nu men onrendabele windmolens moet financieren, waar ironisch genoeg de provincie Groningen en EZ groot voorstander van zijn.

Aldel kan door die hoge kosten niet meer concurreren.
Terwijl vlak over de grens energie zo’n beetje gratis wordt weggegeven wegens overproductie, maar daar mag je van de overheid geen gebruik van maken want lalala geld. Terwijl het gas tegen kostprijs uit de Groninger grond wordt gepompt maar wij moeten de calorische waarde van olie betalen van de overheid want lalala geld.

Opmerkelijk genoeg wil het rijk Aldel een uitzonderingspositie geven: fikse kortingen op energie. Dat is meten met twee maten: andere bedrijven en consumenten betalen nog steeds de hoofdprijs. Sterker nog, zij moeten meer betalen om de Aldel korting op te hoesten. Niet echt eerlijk… we zouden de staat moeten aanklagen. Iets met gelijkheidsbeginsel.

Maar goed, Aldel zit acuut in de problemen. De beloofde kortingen gaan pas later in en Aldel verliest nu business zeggen ze. Aldel zegt: als er nu niks gebeurt kost dat banen. Altijd een mooi dreigement om de politieke poppetjes in beweging te krijgen. En de PvdAFNV heeft zwaar gelobbyd.

Dus de lokale provinciepolitiek doet in de personen van William Moorlag (FNVPvdA) en Yvonne van Mastrigt (FNVPvdA) sociaaldemocratischsolidair een gulle graai in de pot die andere bedrijven en hun werknemers ophoesten en gunt Aldel 2 miljoen aan risicovolle lening via publieke centjes investeringsvehikel NOM. Dat hebben ze allang zo beklonken met EZ. Het moet alleen nog even door Provinciale Staten worden gerommeld.

De zoutloze berichten in de pers triggerden mij eens wat onderzoek te doen. Wat blijkbaar geen andere journalist heeft bedacht!

Let wel, dit vond ik na een kwartiertje Googelen. Ik vond dat:

1) Aluminium Delfzijl bv onderdeel is van Aldel Holding te Schiphol.
http://www.aldel.eu/index.php?id=16

2) Aldel Holding eigendom is van Klesch Group, een internationaal opererende private investeringsmaatschappij.
http://www.klesch.com/

3) Aldel Holding een dochtermaatschappij heeft genaamd Aldel Commercial Services te Zug in Zwitserland.
http://www.aldel.eu/index.php?id=30
http://www.moneyhouse.ch/en/p/Karsten-Pronk

Ter uwer informatie: Zug is een belastingparadijs met hele lage belastingen op inkomen en winst. Wat Aldel hiermee kan doen is commerciële transacties, zowel inkoop als verkoop, via Zug laten lopen. De winst wordt daar afgeroomd om in Nederland geen hoge belastingen te hoeven betalen.

Dit betekent dat de winst in Nederland fictief laag kan worden gehouden, de Nederlandse vestiging kan zelfs bewust in problemen worden gebracht: de Nederlandse productievestiging heeft dan immers weinig winst (of draait zelfs verlies) en heeft dan geen financiële buffers om lastige tijden te kunnen overleven. Terwijl de winsten dus in Zug kunnen vallen, en op die manier dividend naar de investeerders kan worden gesluisd.

Dit is overigens volstrekt legaal. En te verdedigen ook: bij internationale concurrentie uit andere landen met veel lagere belastingen zullen bedrijven wel creatief moeten zijn om te kunnen blijven concurreren. het alternatief is de hele productie naar het Oostblok te verkassen. Of China. Of Namibië. Waar dan ook. Nederland is wereldwijd koploper met te duur zijn. Sterker nog, internationale concurrenten kunnen zich middels een brievenbusconstructie in Nederland vestigen en zo Nederlandse bedrijven oneerlijk beconcurreren. Wederom met dank aan onze domme overheid.

Deze informatie over de Zug-route werpt een heel ander licht op de plannen van de provincie Groningen en het rijk om het bedrijf bij te staan met overbruggingskredieten. Want wat zijn de scenario’s?

Scenario 1: Aldel doet het weer goed, straks, ooit.
De verkoop’organisatie’ (het is een brievenbusfirma, er zit geen echt bedrijf in Zug, alleen de formele aansturing gebeurt vanuit daar) kan weer concurrerend verkopen en maakt winst. Winst in Zug. Winsten gaan als dividend naar de investeerder. Die OOK in hetzelfde pand in Zug zitten. Handig, kun je samen Ferrari’s kijken op het zelfde adres. Aldel Farmsum blijft financieel in de problemen en kan de lening nauwelijks terugbetalen. Men ontslaat veel personeel, doekt Aldel Farmsum op, of verkoopt de toko door aan iemand anders die het gaat saneren, of verplaatst de productie naar een ander land waar de belastingen op loon en de heffingen op energie niet zo schandalig hoog zijn als in Nederland. Poef! Weg geld. Weg banen.

Scenario 2: Aldel blijft in de problemen.
De investeringsmaatschappij ziet geen goede ROI en ontslaat veel personeel, doekt Aldel Farmsum op, of verkoopt de toko door aan iemand anders die het gaat saneren, of verplaatst de productie naar een ander land waar de belastingen op loon en de heffingen op energie niet zo schandalig hoog zijn als in Nederland. De lening kan uiteraard niet worden terugbetaald. Poef! Weg geld. Weg banen.

Er is geen scenario 3.

Dan resteren er veel belangrijke vragen die journalisten en politici zich eerder hadden moeten stellen:

Kent de provincie de bestuurders in de Aldel Holding?
Bijvoorbeeld deze meneer.

Was de provincie op de hoogte van de Zug constructie van Aldel?
Zo nee, waarom wordt er geen gedegen onderzoek gedaan naar de financiële, juridische en administratieve constructie van een bedrijf alvorens zoveel publiek geld risicovol ter beschikking te stellen?
Zo ja, waarom overweegt men dan niet de hierboven beschreven risicovolle scenario’s alvorens zoveel publiek geld risicovol ter beschikking te stellen??

Is onderzocht of eigenaar Klesch zelf geen overbruggingskrediet wilde doen?
Zo nee, waarom niet?
Zo ja, en waarom durft de provincie dan wel een krediet te verstrekken als de eigenaar het zelf niet aandurft?

Is onderzocht of banken een overbruggingskrediet wilden afgeven?
Zo nee, waarom niet?
Zo ja, en waarom durft de provincie dan wel een krediet te verstrekken als banken het zelf niet aandurven?

Is onderzocht of de NOM een belang kon nemen in Aldel, dus geld in ruil voor aandelen, als borg voor dit publieke geld?
Zo nee, waarom niet?
Zo ja, waarom is dan toch gekozen voor een groter risico?

Is overwogen of de lening kan worden aangegaan door Aldel Holding of door eigenaar Klesch in plaats van Aldel Farmsum?
Zo nee, waarom niet?
Zo ja, waarom wordt dan een lening aan een veel instabieler entiteit afgegeven?

Rest mij de statenleden op te roepen in te zien dat Nederland de concurrentiepositie van ALLE bedrijven ondermijnt met te hoge belastingen op arbeid en te hoge heffingen op energie.

Leningen en subsidies zijn symptoombestrijding, zijn een risico voor de samenleving, zijn oneerlijk ten opzichte van andere bedrijven en kosten veel geld aan overhead en het rondpompen van geld via de overheid. Waardoor de lastendruk voor bedrijven nòg hoger wordt.

Als statenleden en landelijke politici echt banen willen behouden maken ze zich sterk voor lagere loonbelastingen en lagere energieheffingen. Maak Nederland weer concurrerend! Dan hoeven bedrijven geen creatieve en dure constructies te verzinnen. En kunnen niet alleen de 350 man bij Aldel hun baan behouden, maar blijft er werk voor alle werknemers van alle bedrijven in het Noorden die even zwaar gebukt gaan onder dezelfde economie-ondermijnende banenkapotmakende lastendruk. heb het lef om door te pakken!

Oh en nog een gewetensvraag: willen wij risicovol publiek geld inzetten voor een bedrijf dat haar verplichtingen om aan de maatschappij bij te dragen mogelijk omzeilt?

Update:
Hier een faillissementsverslag van Basemet bv in 2012, voorheen eigenaar van Aldel. Zelfde personen, zelfde lokaties (Schiphol, Zug), zelfde eigenaar (Klesch). (Mirror)

Wilt u het speurwerk in realtime nakijken en op de hoogte blijven, volg @driekusvierkant op https://twitter.com/driekusvierkant/

Adverteren? Mail schoorsteen@driek.us Goedkoper en scherper dan DVHN, GIC en RTVNoord.

Update: geen reactie van Provincie Groningen. Zeggen dat er in het weekend nieuwe inzichten ontstonden. Inderdaad. Maar Yvonne van Mastrigt vermeldt daar bovenstaand verhaal niet bij.

Update: Huh?! Provincie en Rijk lenen ieder 4 = 8 miljoen aan Aldel

Update 30-12-2013: ALDEL FAILLIET

Update 4-3-2015: COOL: ALDEL DOORGESTART
Waar zijn de miljoenen eigenlijk gebleven?