Driekus Vierkant Jaaroverzicht 2014

Ja moi! Hahaha. Hier op de Driekusredactieburelen is het al dikke pret. De Lagavulinflessen zijn ingeslagen. En de kilo's carbid liggen in de hoek. We roken pretsigaren en de klompen zijn uit. De kachel is aan (bedankt nog NAM voor dat lekkere gas). Wat is het belangrijkste nieuws? Driekus 19 is gevonden en meteen de …

Discriminatie Door De Overheid

door staatsburger Driekus Vierkant Discriminatie Door de Overheid Artikel 1 Grondwet Het eerste artikel van de Nederlandse Grondwet luidt als volgt: "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan." Op welke grond dan ook …

Razzia? Briefje!

Print deze brief uit en leg hem in je dashboardkastje. Te gebruiken als je in zo'n georganiseerde razzia van politie, justitie, douane, belastingdienst en CJIB terecht komt. Wees uiteraard vriendelijk en meewerkend. Maar neem de controle over de situatie direct over met deze brief. Aanvullingen en wijzigingen zijn van harte welkom! Hou je aan de …