Driekus Vierkant Jaaroverzicht 2014

Ja moi!

Hahaha. Hier op de Driekusredactieburelen is het al dikke pret. De Lagavulinflessen zijn ingeslagen. En de kilo’s carbid liggen in de hoek. We roken pretsigaren en de klompen zijn uit. De kachel is aan (bedankt nog NAM voor dat lekkere gas).

Wat is het belangrijkste nieuws? Driekus 19 is gevonden en meteen de redactie uitgekickt. Hij schepte te veel op dat ie een Driekus was. En. Dat. Doe. Je. Niet. En hij dronk veel te weinig. Nu is hij de katvanger. Ja dat is DE Driekus hoor! Whehehe.

UMCG, TRIADE, LIFELINES
Beloofden we in ons vorige jaaroverzicht al dat we ons op het UMCG zouden storten? Ja dat beloofden we. BAM. LIFELINES. De scoop van 2014. Acht Driekussen waren de duizelingwekkende Triade kerstboom aan het uitpluizen en daar stuitten we op de GROOTSTE PRIVACYINBREUK ALLER TIJDEN. Met je for profit business metadata over patiënten wereldwijd verkopen. Lifelines paste stiekem de website aan. En nog steeds stinkt het. Dikke paniekvergaderingen bij Lifelines later over die vermaledijde Driekus werd er zelfs een heuse twittercommunicator aangesteld. Zo zorgt Driekus ja voor werkgelegenheid ja. Wat hebben de Driekussen nog meer bij Triade gevonden? Later lievelingen, later. Tenzij de pers erin duikt maar die laat het afweten.

ALDEL – PROVINCIE GRONINGEN
Tussendoor speelde nog een staartje Aldel. De provincie Groningen heeft samen met EZ ACHT MILJOEN gestort ondanks sterke bezwaren van Driekus met de scoop in 2013. En vergat te wachten op de brief van onderpand. HEADDESK HEADDESK HEADDESK. Eerst alle ambtenaren intern de pan uitvegen hoe ze niet wisten dat Aldel een obscure fiscale constructie had, iets wat Driekus na een kwartiertje DuckDuckGo-en gevonden had. En dan TOCH geen vier nee dan maar ACHT miljoen euro uitlenen, zonder borgstelling. Nu blijkt ook nog eens dat de subsidie die Aldel vanuit Den Haag zou krijgen ter discussie staat, die gebruikt kon worden om de lening af te lossen, dus dikke ruzie tussen provincie en Den Haag. HEADDESK KOPPIJN HEADDESK WACHT EEN SLOK LAGAVULIN OM DE PIJN TE VERZACHTEN GLOEK GLOEK GLOEK HEADDESK HEADDESK.

ENERGY VALLEY – BERENSCHOT – PROVINCIE GRONINGEN
Je hebt zeg maar bedrijven die belasting betalen en met iets heel gaafs bezig zijn en dan subsidie krijgen. In theorie want in de praktijk heb je mensen zoals van Fondswerven die lobbyen voor subsidies, de regeltjes mee helpen verzinnen en vervolgens een kansloos project schrijven dat precies bij de regeltjes past en verder geen enkel effect heeft behalve bierzuipend sputterend bitterballen met consumptie vreten op feestjes. Dat was zeg maar de conclusie van de Noordelijke Rekenkamer dat ergens verstopt was en Driekus publiceerde.  Later deed Berenschot dat nog eens dunnetjes over en wees op de verstrengelde belangen van ene Max van den Berg en andere bestuurders met deze organisatie. Voor de vorm heeft van Fondswerven twee vriendjes in een stichting geduwd en van Fondswerven Advies heet nu E&E Advies en zij krijgen weer gratis kopij in DvhN in ruil voor weten wij veel, en is het bestuur formeel iets meer op afstand gezet maar is er nog steeds in werkelijkheid NIKS veranderd. De Kliek. Dus ging Driekus navraag doen bij provincie Groningen. Driekus wilde de DRAFT versies van het Berenschot rapport inzien. Waar de echte shit in staat zeg maar, in plaats van het formele tipp-ex document. En kreeg een keiharde block van de provincie. Een burger geblokkeerd door een overheidsorgaan. Oei. Dus toog Driekus opgewekt en vrolijk naar hoofd communicatie en juridische dingen en rechterhand van Max Gea Boerma maar voor een hoofd communicatie was er BAR WEINIG van communicatie te merken. De tweets gingen de geschiedenis in als De Driekus Monologen. WOB verzoeken werden zelfs genegeerd, ondanks dat de provincie de digitale weg expliciet open heeft gesteld. Nog mooier: nul reactie maar via diverse kanalen werden Driekus volgelingen benaderd WIE DIE DRIEKUS WEL NIET WEL NIET WAS. Achterkamertjes galore. Tim jonge, onfatsoenlijk gedrag is dat gewoon, dat (niet) acteren uit angst. Ondemocratisch en onsportief. En de ergste: humorloos. Totaal. Er viel dus wat te verbergen en de beerput stinkt erger dan we dachten. 2015 wordt mooi. Heel mooi! Met verkiezings zelfs.

FLITSPALEN EN OM_VERKEER
Weet u nog? Die onveilige burgerhaat die flitspalen heten? Politie Drenthe dook weg voor elke verantwoordelijkheid en blockte Driekus na het stellen van serieuze vragen. Sneu hoor. Politie Groningen ging ze al voor. Hadden we al sneu gezegd? Driekus kreeg een fantastische supergeheime tip vanuit OM Noord Nederland om contact te zoeken met OM_verkeer, DE verantwoordelijke instantie voor alles rond flitspalen. Driekus werd met het spreekwoordelijke van het kastje naar de muur middels kluitje in het riet met de paarse krokodil gestuurd na het stellen van inhoudelijke en nette vragen. WOB verzoeken werden bot genegeerd. Ja maar het is de wet. Paniek en peeuw bij de communicatiepiepels. Ook hier was de kwaliteit van de communicatie echt erbarmelijk. Dus gaf Driekus het goede voorbeeld in een voorbeeld-dialoog.

HANDHAVING – RAZZIA’S
Nu we het toch over handhaving hebben. Politierazzia’s. Burgers die nergens van worden verdacht preventief massaal aan de kant zetten en aan volledige controle door meerdere samenwerkende instanties onderwerpen. Dat knelt met de grondrechten van burgers. Tijd voor tegenactie! Hier tweets en een artikel over handhaving als het ECHT om onze veiligheid zou gaan.  Print dit briefje uit en gebruik het als de ambtenaren je weer lastigvallen. Met hun wetsovertredingen. Wie zijn nu de boefjes?? En laten we fietsers eens net zo behandelen als automobilisten. Willen we zo’n maatschappij?

ACCIJNZEN
Accijnzen zijn zo’n beetje de enige belastings waar de Nederlandse overheid zonder de EU nog iets over denkt te kunnen zeggen. En we worden gewoon bestolen. Dus Driekus ging voor de achilleshiel. We bedachten een plan. Een list! Brandstof elders in de EU inkopen maar vanuit Pernis laten leveren. Driekus was slimmer dan Dijsselbloem met zijn eigen lists! Zwetende peentjes op de burelen van MinFin. En terecht dat ze bang zijn en niet meer durven te reageren. Miljarden afbuigen naar de economie in plaats van het zwarte gat dat staatskas heet. Landsbelang is wat anders dan kabinetsbelang. Toen stuitten we op nog meer wetgeving waardoor ons plan faalde. Oh nee toch niet. Want wat bleek: de protectionistische Nederlandse wetgeving rond accijnzen is IN STRIJD met de EU wet op vrijheid van goederen. Toedeledokie Dijss. Die klacht bij de EU komt eraan. 2015 wordt het jaar.

KOEIEN EN KALVEREN
Ach en dan hadden we nog ophef over Tolerantie. Privatisering. Discriminatie en de grondwet. Vegetariërs. Cultuursubsidies. Driekus schopt er graag met de klomp tegenaan. De klomp in de raderen. En die strontverwende Gasunie-medewerkers. Met je fatsoen.

PROOST
Wegduiken voor je verantwoordelijkheden en erbarmelijk slecht communiceren was toch wel de trend in 2014. Daarom hielp Driekus met twittertips. Wie hebben we eigenlijk nog meer op de korrel? Nou bij gemeente Groningen is het poepsaai. Rehwinkel is weg (dank voor de block, Peter ARE YOU READY FOR A CRISIS Rehwinkel ik eh kan eh me eh niet eh voorstellen eh dat eh ik eh niet eh goed eh communiceer eh). We denken dat we nog wat pers aan kunnen pakken. Over pers gesproken. Er gaat een vuig gerucht rond dat Driekus is geïnterviewd. Door journalistendames. Dat was Driekus 19. Onze katvanger. Mooie bullshitverhalen opgehouden. Dat kan hij. Met zijn charmes. Er is niets van waar. Er is ECHT niks gebeurd in bubbelbaden. En ik had mijn sokken nog aan. Echt. Wie de echte Driekus zijn? U komt het gewoon niet te weten. Mark my words. Joost mag het weten. Ik ben gekke Henkie niet. Nieuwsgierig Aagje. Jan met de korte achternaam. U bent het namelijk zelf. Jij bent een Driekus. Iedereen is een Driekus. Dus wees een Driekus. NU. Doe wat.

Proost. Wij gaan shoarma schranzen, sigaren roken en Lagavulin drinken en met onze John Deere trekkers crossen over het land. Trekkers erotiseren. Wij gaan melkbussen vullen met carbid en we denken aan jullie. En aan al die #luievrouwen.

Lieve volgelingen, twittergekkies en serieuze idioten: Drie Kusjes van de ENIGE ECHTE GRONINGER VAN HET JAAR!

Moi.

Advertenties

Discriminatie Door De Overheid

door staatsburger Driekus Vierkant
Discriminatie Door de Overheid

Artikel 1 Grondwet
Het eerste artikel van de Nederlandse Grondwet luidt als volgt:

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Op welke grond dan ook
Artikel 1 is bovenal een verplichting van de staat jegens haar burgers om ze niet te discrimineren. Let vooral op dit stuk van bovenstaande tekst:

“of op welke grond dan ook”

Oftewel: naast de gegeven voorbeelden wordt in de Grondwet geen ruimte gegeven voor andere manieren waarop de staat onderscheid mag maken tussen burgers. De overheid mag eenieder in dit land dus ook niet bevoordelen of benadelen op bijvoorbeeld afkomst, opleiding, inkomen of bezit.

En dat wringt dus met ons progressieve belastingsysteem. Volgens het belangrijkste artikel van onze grondwet mag de overheid iemand niet zwaarder of lichter belasten op basis van zijn of haar inkomen of bezittingen. Alleen een vlaktaks is legaal. Alle andere vormen van belastingen zijn illegaal volgens de grondwet.

The great escape
Echter, de overheid heeft zichzelf een escape gegeven in de Grondwet. Let even op dit stukje tekst:

“in gelijke gevallen”

Alleen in gelijke gevallen dus. En dit stukje wordt zodra het de overheid uitkomt steevast misbruikt. Mensen met een hoog inkomen en met een laag inkomen zijn geen gelijke gevallen. Dus komt men er mee weg. Motorrijders en automobilisten zijn geen gelijke gevallen. Dus kan er anders geflitst worden. Maar donkere en blanke mensen zijn geen gelijke gevallen. Homo’s en lesbiennes en hetero’s zijn geen gelijke gevallen. Mannen en vrouwen zijn geen gelijke gevallen. Moslims, katholieken, gereformeerden en mensen zonder religie zijn geen gelijke gevallen.

Met deze drie woorden staat voor de overheid het hek wagenwijd open om opportunistisch onderscheid te maken, ten nadele van grote groepen burgers. Het Nederlandse wetboek staat vol met wetten waarin de overheid onderscheid maakt tussen burgers, wetten waarin het gelijkheidsbeginsel keihard worden geschonden. Discriminatie dus. Snoeiharde discriminatie. Als het de overheid zo uitkomt verbiedt ze discriminatie, en als het de overheid zo uitkomt discrimineert ze zelf keihard. Zo wordt het wel heel arbitrair. Artikel 1 van de Grondwet was nooit zo bedoeld.

 Geen toetsing
In vrijwel alle democratische landen bestaat er een Constitutioneel Hof. Zo’n hof toetst of wetten niet in strijd zijn met de fundamentele rechten, vrijheden en grondbeginselen van burgers. In Nederland bestaat zo’n hof niet. Nog erger, onze Grondwet verbiedt rechters zelfs om wetten te toetsen aan de Grondwet. Daarmee falen we als rechtsstaat. Formeel is de rol van toetsing de Eerste Kamer toebedeeld maar deze is verpolitiseerd. Men is geen neutraal onafhankelijk instituut, maar wordt gedreven door het politieke spel van de partijen die ook de Tweede Kamer domineren: lobbywerk, persoonlijke belangen en partijbelangen gaan boven de belangen van burgers.

Dus wat moet er gebeuren?
Idealiter moet artikel 1 van de Grondwet worden herzien: schrap de woorden “in gelijke gevallen”. Hef de Eerste Kamer op en vervang dit door een Constitutioneel Hof. Geef rechters het recht om elke wet, elke regel en alle jurisprudentie aan de gedachten achter de Grondwet te toetsen. Want het opportunistisch interpreteren van de Grondwet, en met politiek lobbywerk wetten doorduwen die vooral in het voordeel zijn van de overheid, zonder onafhankelijke toetsing, dat is altijd in het nadeel van de burger. En de belangen van alle burgers beschermen (tegen de overheid) was nu juist waar de Grondwet voor bedoeld was.

Razzia? Briefje!

Print deze brief uit en leg hem in je dashboardkastje. Te gebruiken als je in zo’n georganiseerde razzia van politie, justitie, douane, belastingdienst en CJIB terecht komt. Wees uiteraard vriendelijk en meewerkend. Maar neem de controle over de situatie direct over met deze brief. Aanvullingen en wijzigingen zijn van harte welkom! Hou je aan de wet. Hou hen bovenal aan de wet.

 

Beste ambtenaar!

1) Wilt u zich identificeren? U bent daartoe wettelijk verplicht.

2) Ik mag alles filmen op de openbare weg, dus gaarne uw medewerking.

3) Kunt u mij verklaren waar ik van word verdacht?

4) Op basis van welke specifieke wetgeving heeft u het recht mij te controleren?

5) Ik verzoek u deze controle per direct te beëindigen vanwege sterke verdenking van onwettig handelen, waaronder:

– onverdachte burgers onderwerpen aan controle gaat voorbij aan onschuldpresumptie, wat een grondbeginsel is van het strafrecht en daarmee is deze controle onwettig.

– grootschalige controles zoals deze op onverdachte burgers zijn disproportioneel en daarmee onwettig.

– de aan deze controle deelnemende instanties zijn ieder gebonden aan strikte wetgeving ter verankering van mijn grondrechten. Convenanten tussen deze instanties – die deze controles mogelijk maken – zijn bedacht om misbruik van elkaars mogelijkheden te maken, oftewel om deze wetten bewust te ontduiken en zijn daarmee onrechtmatig, dus is deze controle dat ook.

– indien u ANPR systemen toepast bij deze controle wordt deze data te lang opgeslagen en dat is in strijd met de wet. Daartoe is de politie reeds aangesproken door het CBP.

6) Indien u de controle ondanks bovenstaande toch voort wenst te zetten loopt u het risico dat ik aangifte tegen u en uw meerderen doe. Wilt u in dat geval alle gegevens van alle betrokken meerderen van alle bij deze controle betrokken diensten met mij delen?

7) Iedere burger heeft het recht op inzage van alle data die overheidsdiensten over hem/haar opslaan. Ik wil bij deze dit recht toepassen. Graag ontvang ik nu, hier, per direct een kopie van alle data over mij en mijn voertuig van alle bij deze controle betrokken instanties.

8) Ik verzoek u alle medewerking op een vlotte afhandeling. Indien u mij onnodig lang laat wachten of aan extra controles onderwerpt, omdat ik op rechten mijnerzijds en mogelijke overtredingen uwerzijds wijs, maakt u misbruik van uw positie en ook dat is onwettig.

Met vriendelijke groet,

Automobilist.