Razzia? Briefje!

Print deze brief uit en leg hem in je dashboardkastje. Te gebruiken als je in zo’n georganiseerde razzia van politie, justitie, douane, belastingdienst en CJIB terecht komt. Wees uiteraard vriendelijk en meewerkend. Maar neem de controle over de situatie direct over met deze brief. Aanvullingen en wijzigingen zijn van harte welkom! Hou je aan de wet. Hou hen bovenal aan de wet.

 

Beste ambtenaar!

1) Wilt u zich identificeren? U bent daartoe wettelijk verplicht.

2) Ik mag alles filmen op de openbare weg, dus gaarne uw medewerking.

3) Kunt u mij verklaren waar ik van word verdacht?

4) Op basis van welke specifieke wetgeving heeft u het recht mij te controleren?

5) Ik verzoek u deze controle per direct te beëindigen vanwege sterke verdenking van onwettig handelen, waaronder:

– onverdachte burgers onderwerpen aan controle gaat voorbij aan onschuldpresumptie, wat een grondbeginsel is van het strafrecht en daarmee is deze controle onwettig.

– grootschalige controles zoals deze op onverdachte burgers zijn disproportioneel en daarmee onwettig.

– de aan deze controle deelnemende instanties zijn ieder gebonden aan strikte wetgeving ter verankering van mijn grondrechten. Convenanten tussen deze instanties – die deze controles mogelijk maken – zijn bedacht om misbruik van elkaars mogelijkheden te maken, oftewel om deze wetten bewust te ontduiken en zijn daarmee onrechtmatig, dus is deze controle dat ook.

– indien u ANPR systemen toepast bij deze controle wordt deze data te lang opgeslagen en dat is in strijd met de wet. Daartoe is de politie reeds aangesproken door het CBP.

6) Indien u de controle ondanks bovenstaande toch voort wenst te zetten loopt u het risico dat ik aangifte tegen u en uw meerderen doe. Wilt u in dat geval alle gegevens van alle betrokken meerderen van alle bij deze controle betrokken diensten met mij delen?

7) Iedere burger heeft het recht op inzage van alle data die overheidsdiensten over hem/haar opslaan. Ik wil bij deze dit recht toepassen. Graag ontvang ik nu, hier, per direct een kopie van alle data over mij en mijn voertuig van alle bij deze controle betrokken instanties.

8) Ik verzoek u alle medewerking op een vlotte afhandeling. Indien u mij onnodig lang laat wachten of aan extra controles onderwerpt, omdat ik op rechten mijnerzijds en mogelijke overtredingen uwerzijds wijs, maakt u misbruik van uw positie en ook dat is onwettig.

Met vriendelijke groet,

Automobilist.