Oh krantje toch

oh krantje toch
door onafhankelijk neutraal medium en goedkoper advertentieplatform Driekus Vierkrant

Driekus lag vanochtend in zijn bedstee te labbekakken en opende geheel 2.0 modernistisch zijn lievelingskrantje op haar digitale tablette. En ons scherpe oog viel op een opinieartikel over een naar geruchten €50.000,00 kostend onderzoek naar het succes van de Groninger Dialoogtafel: de natte droom van polderende vergadertijgers. Opklik voor groot:

opinie dialogtafel DvhN 7-7-2015
opinie dialogtafel DvhN 7-7-2015

Het ronkende artikel was mede geschreven door mede-auteur van het rapport Heinrich Winter, alhier vermeld als Hoogleraar Bestuurskunde. Een hoogleraar. Wauw! Dat impliceert dat je onafhankelijk, neutraal, wetenschappelijk en intelligent bent.

 

Maar. Driekus kent zijn pappenheimers. Heinrich Winter schreef deze opinie geheel niet in de functie van hoogleraar zijnde. Deze titel werd hier voor het gemak even gebruikt. Neen, Heinrich schreef dit uit functie van zijn rol als directeur van onderzoeksbedrijf Pro Facto. Gelieerd aan de RuG.

Pro Facto is het bedrijf dat de opdracht verkreeg om de Dialoogtafel te onderzoeken. Samen met de RuG. Dus je bent hoogleraar bij de RuG EN directeur van een bedrijf dat samen met de RuG onderzoeken uitvoert. Lekker is dat. Dubbele petten. Hoe zuiver worden de belangen afgewogen? Hoe onafhankelijk ben je dan?

En dan denkt u: “boeien, er zijn zoveel van die lui met dubbele petten en natuurlijk wordt elkaar de bal toegespeeld en nee dat is niet netjes en wtf waarom schrijft de krantje van Pieter Sijpersma dit eigenlijk niet op, maar goed boeien ik ga weer lekker labbekakken.”

Ja maar ho wacht. Er is iets meer.

Heinrich Winter is ook de baas van Carine Bloemhoff. Carine is actief PvdA en gemeenteraadslid in stad050Groningen. Pro Facto werkt voor de Gemeente Groningen. Worden deze belangen wel netjes gescheiden?

Heinrich Winter is ook de man van Gea E. Boerma (PvdA). Gea is niet alleen hoofd afdeling bestuur, juridische zaken en communicatie bij de Provincie Groningen, ze is ook kabinetschef van CdK Max van den Berg (PvdA).

(Gea (hi! hartjes!) en Driekus hebben een geschiedenis. Namelijk dat Gea nooit iets van zich liet horen terwijl Driekus officieel verzoeken deed om documenten op te vragen via de WOB over een dodelijke rapport over Energy Valley dat ook de CdK raakt, maar niets geen enkele reactie. Ze houdt zich daarmee niet aan de wet. Toch wel een dingetje, voor een ambtenaar met een dergelijke functie. We zijn zo verdrietig! Maar dit terzijde.)

Kijk en dan begint er bij Driekus wel wat te knagen in het door Lagavulin geteisterde brein. De banden tussen al die personen zijn wel erg nauw. Provincie, gemeente, RuG, Pro Facto: er liggen directe lijntjes tussen deze personen. Zowel gemeente als provincie laten opdrachten uitvoeren door Pro Facto. Een medewerkster van Pro Facto is onlangs bij de provincie gaan werken. Bij de vrouw van de baas.

 

En dat kan in theorie allemaal zuiver zijn. Maar weet even dat de dialoogtafel de hobby is van CdK Max van den Berg (PvdA). Met ex050 wethouder en ex050 burgefeester Jacques Wallage (PvdA) als co-voorzitter. Waarbij dus hardcore PvdA-ers die directe banden hebben met elkaar en de betrokken organisaties, betrokken zijn bij het onderzoek naar het functioneren van diezelfde Dialoogtafel.

WIJ VAN WC-EEND ADVISEREN WC-EEND

Ha! Zo kennen we onze sociaal-democraten weer! Baantjes en elkaar opdrachten toespelen. En als het politiek zo uitkomt, duwen we een bevriende hoogleraar naar voren die roept dat het allemaal geweldig is.

Kijk dat mensen die elkaar kennen, elkaar de bal toespelen, dat is ons mensen eigen. Maar volgens ons zou je juist bij dergelijke gevoelige onderwerpen elke schijn van belangenverstrengeling willen voorkomen.

Bovenstaande opiniestuk werd niet geschreven uit hoofde van het hoogleraarschap bij de RuG. Het werd niet geschreven uit hoofde van directeur van het onderzoeksbedrijf. Het werd geschreven vanuit politiek PvdA-belang.

Om dit soort conclusies vraag je als je de belangen zo verweeft. Met als gevolg dat niemand dergelijke onderzoeken nog gelooft. Misschien is het onderzoek inhoudelijk wel correct uitgevoerd. Maar misschien ook niet. Wie kan het nog zeggen? Dit is een smet op de RuG: hoe onafhankelijk en wetenschappelijk zijn jullie hoogleraren? Als ik de RuG was zou ik het niet prettig vinden dat banden zo verweven zijn, en ook niet dat iemand de titel hoogleraarschap gebruikt om andere rollen en agenda’s te promoten.

Het meest verwonderen wij ons over de rol van de krant. Hoe kan het toch dat de krant klakkeloos neerzet dat iemand dit uit functie van hoogleraar opschrijft. Weet men dan werkelijk niet welke andere rollen en agenda’s er spelen? Of weet men dit wel maar wil men dit niet met de lezers delen? Welk belang heeft de krant daar dan bij?

Wat is erger? Een domme krant of een krant die bewust informatie achterhoudt? Kiest u maar. ja nu ok dit was natuurlijk dik gechargeerd maar u kent uw driekus hè ;P

Nou Pieter Sijpersma: plaats je dit artikel binnenkort als opiniestuk in je dodebomenmedium?

Drie Kusjes, Driekus Vierkant

Driekus Vierkant is bijzonder hoogleraar journalistiek aan de Independent Farmers Academy te Kiel-Windeweer. Maar hij schreef dit artikel niet uit hoofde van die functie. Nee, dit is op onpersoonlijke titel. Driekus is geen lid van een politieke partij of beweging. Driekus heeft maar één belang en dat is het vriendjesnetwerk in onze regio blootleggen. Dit vriendjesnetwerk speelt elkaar de bal toe en helpt de regio geen steek verder maar kost ons wel geld. 

 

update: Een hoestende ambtenaar met rode markante bril en Groningse tongval faxte dit gerucht door naar onze burelen: pretonderzoek kostte u €50.000,00. hihihi.

update: Ongewenste opmerkingen en bevindingen konden nog worden gecensureerd. Staat op een eloquente wijze omschreven in de offerte waar overigens opmerkelijk genoeg geen bedragen in zijn vermeld. Wie tekent nu een offerte zonder bedragen:

 

 

Advertenties