Melding discriminatie

Melding van discriminatie bij Meldpunt Discriminatie Groningen

door Driekus Vierkant

 

 

Hallo Meldpunt Discriminatie

Artikel 1 van onze Grondwet meldt expliciet:

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Een aantal onderscheiden wordt hier expliciet genoemd. Maar. Ik wil u even wijzen op de deelzin: “of op welke grond dan ook”

Ik word gediscrimineerd. Door de Nederlandse overheid notabene. Op grond van inkomen en bezit. Mij wordt meer geld afgepakt middels belastingen dan bij andere burgers. Dit is verboden onderscheid aldus de Grondwet artikel 1 en ik verzoek u hier werk van te maken.

Nu heb ik dit eerder aan u gemeld en u heeft hier destijds geen actie op ondernomen. Dit verbaast mij want deze vorm van discriminatie raakt vele andere burgers.

Nu begrijp ik wel dat u zich vooral richt op discriminatie betreffende ras of geloof of seksualiteit maar daarmee doet u de grondwet tekort. Discriminatie op inkomen en bezit is een woekerend taboe en ik verzoek u op te komen voor de steeds groter wordende groep die gebukt gaat onder deze vreselijke vorm van discriminatie.

En u en de overheid komen er niet mee weg door te wijzen op de ‘in gelijke gevallen’ opmerking in de grondwet.

Immers door zich daar achter te verschuilen kan de overheid discrimineren wat zij wil. Mannen en vrouwen zijn immers ook geen gelijke gevallen. Mensen met een andere huidskleur zijn geen gelijke gevallen. Hetero’s en homo’s zijn geen gelijke gevallen. Atheïsten, christenen, joden en moslims zijn geen gelijke gevallen. Arme en rijke mensen zijn geen gelijke gevallen.

Echter dienen zij allen gelijk behandeld te worden.

Maakt u alstublieft een einde aan deze discriminatie.

Door zich te beperken tot het behandelen van discriminatiemeldingen op basis van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of geslacht doet men de Grondwet geen recht, nee maakt men zelf subjectief en kwalijk onderscheid en ook dat kan worden gezien als discriminatie.

Advertenties

#geenpeil referendum

#geenpeil referendum
door Democraten69 parteilijder Driekus Vierkant

Oei een tekst met meer dan 140 karakters. Ben je lui, vul hier meteen in: >>>>> https://teken.geenpeil.nl

Eind jaren zestig kwam een nieuwe, bevlogen generatie op. Een progressieve generatie die wilde afrekenen met de gevestigde orde. De gevestigde orde had teveel macht en was het gevoel met wat er in de samenleving speelde allang kwijt. Men hield vast aan oude tradities en normen en hield de macht bij zich. De nieuwe generatie wilde meer zeggenschap voor het volk, was voor een multiculturele samenleving, wilde meer Europese eenheid, wilde meer solidariteit afdwingen, wilde meer transparantie in de democratie en men was vastberaden de scheve verhouding tussen kapitaal en arbeid rechttrekken.

En deze revolutie lukte ze. De babyboomgeneratie zorgde goed voor zichzelf en voor hun achterban: een (onbetaalbare) verzorgingsstaat werd opgericht. Bovenal: men greep posities in overheidsbesturen, publieke sectoren en media.

Inmiddels zijn we vijftig jaar verder. De tijden zijn veranderd. Een nieuwe generatie – laten we ze Nieuw Realisme noemen – ziet een gecorrumpeerde bestuurslaag die idealen en het eigen belang boven de realiteit en boven het landsbelang stelt. Sommige idealen zijn bereikt. Anderen hebben desastreuse gevolgen gehad. De multiculturele samenleving is een faal. Polderprivatiseringen hebben zorg onbetaalbaar gemaakt. Progressieve bestuurders van destijds zijn de conservatieve machthebbers van vandaag. Hun idealen passen niet meer bij deze tijd. Visie ontbreekt. En de democratie werkt nog nauwelijks.

Vijftien jaar geleden ontstonden de eerste scheuren: de Nederlandse burger keerde zich al af van de polderpolitiek. Aan het begin van deze nieuwe eeuw gaven de Nederlanders al de eerste signalen af door bijvoorbeeld op Pim Fortuyn te stemmen. Niet dat ze het altijd met hem eens waren. Maar het werd tijd voor verandering. Het was een signaal. Er broeide iets. Een veenbrandje.

In 2005 was Nederland helder. Mede dankzij de inspanningen van D66 kwam er terecht een referendum over Europa. Maar de uitslag was een shock voor bestuurlijk Nederland, dat zich persoonlijk en idealistisch een toekomst in de EU zag: Het volk zei: “wij wensen onze soevereiniteit niet aan Europa over te dragen”.  Nederland is een onderdeel van Europa. Wij bestaan bij de gratie van onze handel met Europa. Maar je soevereiniteit overdragen aan een EU dat een beperkt democratisch gehalte heeft, dat willen we niet.

Daarna volgde het kritische moment dat voor iedere Nederlander duidelijk werd dat de Nederlandse politiek, de nieuwe ‘progressieve’ elite, helemaal niet zo democratisch ingesteld was als men deed voorkomen. Als de feiten je niet bevallen, verander je de definities: Kabinet Balkenende sjoemelde Nederland alsnog de Europese Grondwet in, door het een Verdrag te noemen en er een volkslied uit te slopen. Keihard tegen de wens van een ruime meerderheid van het volk. Ongehoord. Schandalig. Hautain. Ondemocratisch. Het overdragen van de soevereiniteit van het land naar een vreemde mogendheid is een enorm zwaar delict. Het is landverraad. Een land kan alleen bestaan als het zelfbeschikking heeft. Deze was ten grabbel gegooid voor een achterhaald ideaal.

Dat er toen geen opstand, of revolutie uitbrak, had mede te maken met de tamelijk makke opstelling van de media: immers, ook daar zaten vrienden van de jaren zestig. Men sloot de ogen voor zo’n ondemocratisch en gevaarlijk staatsspel, want het was voor Het Goede Doel: de EU. Waar idealen dogma’s worden en elke realistische kritiek een taboe.

Nu, naar 2015. Nee, nog even een stukje terug. Rusland en de NAVO hebben in de tijd van de koude oorlog afspraken gemaakt elkaars grondgebieden te respecteren en het voormalige Oostblok als bufferzone te gebruiken en te blijven respecteren. De EU heeft echter het merendeel van deze landen ingelijfd: ordinair landjepik. Met miljarden door ons opgehoest belastinggeld is de aansluiting van deze landen gefinancierd: een enorme nivelleringsslag heeft plaatsgevonden. Natuurlijk wil je dat deze landen de vruchten kunnen plukken van een stabiele democratie, een positieve economie en van internationale handel. De vaart der volkeren gunnen we iedereen die ons goedgezind is. Maar ten koste van wat? En welke landen zijn ons echt goedgezind? De Europese droom werd blind voor de risico’s. En Rusland werd ongerust.

Op de achtergrond spelen grote belangen: energie. Europa heeft veel energie nodig. Geen energie, geen economie. Rusland leeft van de inkomsten uit energie. Het is eigenlijk hun enige strohalm op het wereldtoneel. Dat maakt ze afhankelijk, angstig en dus onbetrouwbaar. Europa is grotendeels afhankelijk van meer van zulke onbetrouwbare -soms schurken-staten voor energie. Idealen worden makkelijk aan de kant gezet om deze belangen te blijven dienen.

En daar komt Oekraïne om de hoek kijken. Strategisch gelegen tussen Rusland en Europa. Een vreselijk corrupt land, waar maffiosi zich achter respectievelijk communisme en fascisme verschuilen, en zich verrijken aan olie en gashandel. Tachtig procent van het gas dat Rusland aan Europa verkoopt komt door Oekraïne. In de tijd dat Rusland het voor het zeggen had in Oekraïne kreeg het land spotgoedkoop gas. Toen Oekraïne en de EU met elkaar gingen flirten, gooide Rusland de gasprijzen naar marktniveau. Dat bracht grote spanningen met zich mee. Oekraïne stelde zich naar beide machtsblokken zeer onbetrouwbaar op.

Inmiddels is Oekraïne door het machtsspel van zowel de EU als Rusland terecht gekomen in een burgeroorlog, met zelfs vele Nederlandse slachtoffers (MH17). Idealen? Nee. Energie. Geld. Macht. Gevaarlijk spel op wereldtoneel dat direct invloed heeft op Nederland. Op Groningen. Op ons aardgas. Op onze energie. Op onze economie. Op onze banen. Onze toekomst. De stem van de Europese, Nederlandse of Groninger burger is in deze ver te zoeken.

Op 21 maart 2014 tekenden 28 regeringsleiders van EU-landen en de Oekraïnse premier Jatsenjoek een associatieverdrag tussen de Oekraïne en de EU. De EU zal de Oekraïne politiek en financieel steunen, de Oekraïne zal op haar beurt “Europese normen en maatstaven” invoeren. Europa zal zelfs de soevereiniteit van Oekraïne moeten verdedigen terwijl Rusland een deel van het land bezet heeft. We lopen het risico een oorlog in te worden getrokken. Zonder dat ons iets is gevraagd.

Gelukkig is het sinds kort mogelijk een raadgevend referendum aan te vragen. Dat is een mooie democratische ontwikkeling. Dit instrument biedt burgers de kans om de overheid dringend te adviseren om standpunten of wetgeving te herzien. Echter, om te voorkomen dat elke sjappie een referendum kan uitroepen over onzinnige onderwerpen zijn er drempels opgeworpen. Zeer hoge drempels. Stiekem ook om burgers te ontmoedigen een raadgevend referendum te organiseren. Want de bestuurlijke elite van vandaag is geen haar beter dan de generatie die zij hebben gewipt: sterker nog, de generatie die zij zo bestreden heeft nooit overwogen de Nederlandse soevereiniteit ondemocratisch weg te geven.

Wat is GeenPeil dan? Is het een stelletje kwajongens dat trolt? Ja hoor. Maar het is te makkelijk om het zo af te doen. Het staat voor veel meer. Is het een afrekening met een generatie hypocriete bestuurders dat elk raakvlak met wat in de maatschappij leeft is kwijtgeraakt? Absoluut. En terecht. Is het een PVV feestje? Nee, absoluut niet, want ook vele andere democratische partijen zijn voorstander van #geenpeil, maar de opkomst van de PVV moet je -net als die van de SP- ook zien als signaal van onvrede vanuit de maatschappij over ons bestuur. Is Geenpeil een afrekening met de bestuurslaag die de stem van het volk in 2005 negeerde? Ja. En terecht. Zal de nieuwe generatie net zo hypocriet worden? Vast en zeker. Maar het is hun tijdperk.

Geenpeil is de grootste democratische vernieuwing sinds… ja zelfs sinds D66 dat bijna vijftig jaar geen democratische vernieuwing voor elkaar kreeg. De hypocrisie van vijftig jaar lang democratische vernieuwing roepen, vervolgens niets doen, en als een ander wel vernieuwt, ineens tegen zijn omdat het niet met je achterhaalde idealen strookt: hoe plat kun je zijn. Hoe harder kun je door de mand vallen.

Je zou tegen aansluiting van Oekraïne bij de EU moeten zijn. Je zou er op zijn minst extra garanties voor willen vragen. Maar ook als je expliciet voor aansluiting van Oekraïne bij de EU bent, kun je je mening geven. Dat is het mooie van democratie. Je kan gewoon niet tegen een referendum zijn als je een democratisch hart hebt.

Dan nog een argument: vrijwel geen van de 150 kamerleden heeft het associatieverdrag werkelijk gelezen. En stemt er wel over. Het mandaat van de kiezer wordt daarmee niet serieus genomen. Het is juist dan aan de kiezer om de volksvertegenwoordiging te corrigeren. Dat MOET in een democratie.

Het wordt je extra makkelijk gemaakt: https://teken.geenpeil.nl en vul het in. Zo gepiept! Help mee dit referendum aan te vragen en laat Nederland kiezen. Laat de Nederlanders kiezen.

En dat brengt ons nog even op een punt van kritiek op de media. Met je zogenaamde rol als hoeder der democratie. Dat Geenpeil bestaat kan jullie niet ontgaan zijn. Socialmedia staat er bol van. Driehonderdduizend mensen is meer dan alle leden van alle politieke partijen bij elkaar. Dat is meer dan significant. Dit is groot. Jullie hebben dit genegeerd. Dat jullie niet doorhebben wat er speelt, gaat er bij ons echt niet in. Jullie zijn niet dom. Je hebt het bewust geen podium willen geven. Met als smoes: “we vinden het maar een stelletje rebellen die het alleen maar leuk vinden de democratie een beetje te ontwrichten”. Je mag je afvragen wie werkelijk een loopje met de democratie neemt. Maar als jullie werkelijke reden is dat jullie de band met de maatschappij verloren zijn en vastzitten in achterhaalde idealen, dogma’s en vervlochten zijn met het bestuurlijke netwerk en daardoor deze onderwerpen als taboe verklaren. Geenpeil is geen klein dingetje. Door het bewust GEEN aandacht te geven kies je ook ergens voor en je wil toch echt niet dat je onafhankelijkheid in twijfel wordt gebracht. Was je een plek geweest voor debat, opinie, democratie en standpunten, dan had je je krant / zender ELKE DAG volgeduwd met hoofdredactionele commentaren, opinies, debatten en verslagen, dan was je met je lezers in debat gegaan, had je ze uitgedaagd een mening te vormen en te ventileren. Voor of tegen, maakt niet uit. In plaats van dat debat alleen in je eigen hoofd en achter de schermen te voeren. Een enorme gemiste kans om jezelf te moderniseren. De maatschappij is een generatie verder. Jammer. Doei.

Maar je mag dit uiteraard integraal plaatsen. Als je nog durft.

Drie Democratische Kusjes

De Troonrede van Koning Driekus

De Troonrede
Door Koning Driekus IV

opklik voor groot

opklik voor groot

Leden van de Staten-Generaal,

Nederlanders zijn steeds in staat de bakens te verzetten als omstandigheden daarom vragen. Tijdens de crisis van de afgelopen jaren hebben we die kracht…

…man man man! Ik krijg dit de strot niet meer uit! Rutte, voor die veertig K per jaar extra snoer je mij echt de mond niet meer. Wat heeft die speechwriter van jou er weer een ontzettend saai broddelwerk van gemaakt jonguh!

Ik maak er zelf wel iets van! Eens even kijken. Ah. De economie. Hier gaan we.

Ondanks de zware belastingen, een verouderd belastingsysteem, hoge staatsschuldlasten en miljoenen mensen die alleen maar meer geld van de overheid willen, is het Nederlandse werkgevers en werknemers toch nog gelukt het hoofd boven water te houden.

De overheidsfinanciën blijven een groot drama, want Minister van Cijfergoochelen en Dubbele Petten Dijsselbloem presteert het om dit land met TIEN MILJARD EURO dieper in de schulden te steken. Dat is duizend euro per niet-werkende gratis. Was dat die duizend Euro van jou, Rutte? No way dat ik Dijsselbloem mijn bankrekeningen laat beheren. Met je staatsschuld. Kijk dat een pseudo-liberaal als Rutte denkt: ‘na ons de zondvloed’, snap ik nog wel, maar lekker sociaal en solidair beleid is dit, Samsom, de schulden naar je kinderen en kleinkinderen duwen. Solidair op de pof, en straks mag Amalia die shit van jullie zeker gaan opruimen.

Nee hoor, we gaan kadootjes uitdelen. Op de pof leven is een linkse hobby maar het wordt verkocht als rechts beleid: goedkopere belastings zodat je een schoonmaker kan aannemen. Ik stel voor om schoonmakers de Tweede Kamer in te jagen: de bezem door dit poppenhuis!

Natuurlijk moeten de belastingen omlaag. Dat is evident. Maar de staatsschuld moet ook omlaag. Dus de enige manier om verder te komen is verder snoeien in je uitgaven. Terug naar de core van de overheid: bestuur, veiligheid, infrastructuur en zorg. Met hervormingen in het belastingsysteem: een flattax, zodat iedereen in dit land netjes bijdraagt. Kijk, dan verlaag je de belastings dusdanig dat werken en ondernemen in Nederland weer loont. Dan stimuleer je mensen om ook echt verantwoordelijkheid te nemen. Dan concurreert Nederland internationaal weer. En wordt Nederland weer de Koning, ja de eindbaas van de wereld! Optimisme komt voort uit het hebben van een actieve plek in de maatschappij. Optimisme betekent geluk, en welvaart. Gemiste kans dus.

Ja, de zorg. De zorg trekken we beter weer naar ons toe. Het moet eens afgelopen zijn met de van Boxtels en Rouvoetjes die met zoveel petten op zichzelf verrijken. Of je privatiseert echt, of je doet het niet. Ik ben zo klaar met die halfbakken polderpseudoprivatisering.

Over dubbele petten gesproken. Nederland is het enige land in de EU dat een internationaal verdrag tegen corruptie middels lobbyisme tegenhoudt. Ja omdat de hele Eerste Kamer gevuld is met corrupte beroepslobbyisten! Daarom neem ik bij deze het besluit dat we de Eerste Kamer opheffen en vervangen door een Constitutioneel Hof. Waarom? Omdat we vanaf nu, net als echte democratische rechtstaten, alle wetten willen gaan toetsen aan de Grondwet. Welke imbeciel heeft ooit bedacht dat dit verboden was? Ja Plasterk, daar ga je straks mooi nat mee, met je ongebreidelde nieuwsgierigheid naar wat andere mensen naar elkaar whatsappen en DM-en… Max, stop met giechelen!

Natuurlijk komen mensen graag naar Nederland. We zijn een tof land. Alleen die regen hè! Die hele wetenschappelijke bende hebben we decennialang volgepompt met miljarden maar nog steeds kunnen ze geen regen tegenhouden, laat staan het weer of het klimaat voorspellen. Toeristen zijn welkom want ze spenden hier hun doekoe’s aan bier, bitterballen en vrouwen. Buitenlandse bedrijven zijn welkom want dat levert goede handel op. Vluchtelingen moet je helpen, en het liefst zo snel mogelijk dichtbij waar ze wonen zodat ze ook snel kunnen terugkeren om hun land op te bouwen. Migranten zijn ook welkom, maar de eerste vijf jaar moeten ze wel ff bewijzen dat ze bijdragen aan onze maatschappij zonder erop te kunnen teren. Daarna mogen ze permanent helpen dit land verder te bouwen.

En dan normen en waarden. We moeten wel een beetje samenleven hier mensen. Dus niet op elkaar teren, maar wel elkaar helpen. Stimuleer elkaar. Hehe. Hehe. hehe. Max, wat zit je nou te kijken!? Goed. Kijk wij Nederlanders zijn helemaal niet verdraagzaam. Het interesseert ons gewoon niet wat je gelooft of doet zolang we er maar geen last van hebben. We laten je je sprookje geloven, als je ons ook onszelf laat zijn. Dus als je ’s nachts, gehuld in niets meer dan een kinky BH, op klompen, beneveld van de Lagavulin, met twee #luievrouwen aan de arm, luidkeels de Heilige Harige Billendans doet, moet dat gewoon kunnen, ja! Eh, ja sorry Max, theoretisch voorbeeld natuurlijk hè. Hehe. Kuch.

De overheid heeft een voorbeeldfunctie bij het uitdragen van gedeelde waarden. Daarom roep ik bij afloop van deze rede, het volledige kabinet, maar ook de volledige tweede kamer bij mij op het matje. Met Mark Rutte voorop. En hij mag mij gaan uitleggen hoe het nu ook alweer zit met de onderste steen van MH17. Dijsselbloem mag me vertellen hoe het zit met die snel betaalde EU-naheffingen. En zo heb ik met nog wel wat meer mensen vele appeltjes te schillen. Ik zal eens wat normen en waarden in hun verderfelijke politieke bolletjes stoppen! En ja, in het kader van transparantie, knal ik alles live op de socialmedia.

Dan Groningen. Alle Groningers worden uitgekocht en mogen elders gaan wonen. Heleen Mees heeft gewoon gelijk! Moment, ze DMt me net. Jajaja, jij ook Drie Kusjes, ja jij ook waar je ze maar wil, maar luister moppie ik ben ff druk. Hoezo stuur je me nu een foto van een vogeltje? Is dat het twittervogeltje? Anyway, vervolgens dwingen we alle medewerkers van Financiën, EZ, Shell, NAM en Exxon in Nederland in Groningen te gaan wonen.

Leden van de Staten-Generaal,

Nederland is een klein landje met een grote mond. We denken dat we op het wereldtoneel echt een rol spelen. Nou ja dat was misschien zo in de 17e eeuw of zo, en de afgelopen decennia deden we het best niet slecht. Maar we zakken af.

Hier mocht alles. Hier was vrijheid. Hier zegevierde democratie en de rechtsstaat. Nu heb je bijvoorbeeld Plasterk met zijn extremistische tapwet, en moralistisch broccoli-vretend goedvolk dat aan onze met bloed bevochten vrijheden en verworvenheden tornt. We hebben corrupte politici die beschamend handelen in netwerk en invloed. En zeggenschap over ons soevereine landje hebben we aan megalomane Eurofiele technocraten overgedragen.

Hier hadden we een zuivere en betrouwbare handelsmoraal, waar Nederlanders eeuwenlang om werden geroemd. Nu hebben we meer doofpotten dan Tweede-kamerleden.

Hier waren kansen. Nu hebben we vooral belastingdruk en een met nietszeggende HBO-diploma’s strontverwende arbeidersklasse. En we hebben een staatsschuld waarvan niemand nog weet hoe we er ooit vanaf komen.

Ik ben er wel klaar mee. Ik heb een aantal opties overwogen. Ik dacht, we kunnen Nederland wel verkopen aan Duitsland. Lekker cashen en bier drinken in Griekenland, YOLO.

Maar ik heb een leuker idee. Als die hele democratische poppenkraam zo verpest is, ik trek de stekker eruit. Revolutie! We worden weer een echt koninkrijk maar met moderne volksraadplegingen, en ik zal op handen en voeten gedragen worden door het volk! Weg met het lobbyisme, weg met de bestuurscultuur. Op naar leiderschap! Visie! Op naar Nederland als nieuwe wereldmacht! We stropen de mouwen op!

De koning is dood! Lang leve Koning Driekus!

Guards!!! Pak de mestvorken! Haal het pek en de veren!

En een flesje Lagavulin graag.

Drie Kusjes. Dat is op zijn Nederlands.

 

 

 

 

Kickr: de Tinder voor werkgevers

Kickr: de Tinder voor werkgevers
door Heerenboer Driekus Vierkant

Driekus had zich vermomd. Het zwart onder de nagels weggeschrobt. Benen geschoren, klompen uit, overall uit, en een blauwe glimmende galajurk gehuurd in Stad. Met opzet fors laat naar Martiniplaza gaan, zodat je kan doen alsof je haast hebt. Zonder een kaartje te hoeven tonen liep Driekus zogenaamd gestressed maar vrolijk groetend naar binnen, bij het VNONCW Noord gala. Brutalen hebben de halve wereld, helaas hebben de niet-brutalen nog steeds de andere helft!

Eenmaal binnen bleek men er geen Lagavulin te hebben dus de sfeer werd wat grimmig. Helemaal toen Driekus onverwachts oog in oog stond met Jeroen. Dijsselbloem! Onze NEMESIS! Ik liet pardoes mijn handtasje vallen, pakte hem op, keek achterom en zag drie grijnzende mensen naar mijn ronde achterwerk kijken: William Moorlag, Marc Calon en Wilma Mansveld. FML. FML. FML. Maar wacht! Dit is toch een ONDERNEMERS gala!? Wat moeten die LABBEKAKKEN hier!

 Nou ja. Gelukkig had Driekus al shoarma met scherpe saus gegeten bij Caïro, uiteraard met een blikje rode Fernandes, want die Dun Gesneden Drentie Nagelholt Met Gemarineerde Zuurkool heeft Driekus niet voorbij zien komen. Laat staan de Bavaroise Van Drentie Turf Geserveerd Met Een Frisse Sinaasappelsaus.

Moar goud, we dwalen af. Het hoofdprogramma begon! Driekus wurmde zich op een plekje op de eerste rij. En dacht. Hoe kan ik geld verdienen aan al die ondernemers hier. Wat is hun probleem? Waar ergeren ze zich aan?

En het schoot ineens door het brein als een opgevoerde Zundapp langs de Piet Venemakade: ontslagrecht.

Wat vinden ondernemers erg? Wat kost ze veel geld? Wat is hun grootste ergernis? Personeel dat niet meedoet maar er voor zichzelf zit. Van die mensen die altijd op hun rechten wijzen maar nooit plichten voelen. Die roddelen op de werkvloer. Die je positie proberen te ondermijnen. Die hun eigen agenda hebben. Die het achter de ellebogen hebben. Die geen teamplayer zijn. Die na maanden niks presteren loonsverhoging en een trekker van de zaak eisen.

Kom er maar eens van af. Want rechten. En ontslagbescherming. Of nog erger: CAO’s! De balans is totaal doorgeslagen! Kijk de tijd dat Heerenboeren personeel als slaven hielden die bij de Heerenboer verplicht hun eten moesten kopen en in de kroeg van de Heerenboer de helft van hun weekzakje opzopen is allang voorbij. CAO’s hebben hun nut gehad maar vakbonden remmen nu de economie. De snelle economie van tegenwoordig vergt flexibele arbeid. Maar wat doet de Nederlandse overheid samen met de vakbonden? Die schept een voedingsbodem waar personeel alle rechten krijgt, en de werkgevers met de handen gebonden zijn.

En dan moet je dat ondermijnende personeel ook nog uitkopen, je moet naar het UWV of naar een kantonrechter met dure advocaten (oh wat liepen er toch lekkere advocaten rond!) en je ergert je kapot en je bent niet met ondernemen bezig. Negativiteit in plaats van bouwen. En dan verdomme nog een transitievergoeding aan zo’n opportunistische labbekak betalen ook!

Nou daar heeft Driekus wat op gevonden:

KICKR: de Tinder voor Werkgevers

Kickr is een App (jaja broccoliboeren gaan ook met hun tijd mee) waar werkgevers anoniem het profiel invullen van de medewerker waar ze van af willen: NAW, privé mailadres, functie, salaris, bedrijfstak.

Als twee werkgevers in een vergelijkbare bedrijfstak een match hebben, checken we via Facebook of de twee werknemers elkaar kennen. Zo niet, dan krijgen ze allebei een aanbieding van het andere bedrijf: beter salaris, betere secundaire voorwaarden. Niet te overdreven, maar overduidelijk een mooie carrièrestap voor beide labbekakken.

Kijk dit soort medewerkers is niet loyaal. Als ze weg kunnen, doen ze het. Zeker als je ze verleidt met wat meer macht in je organisatie. Status, inkomen, invloed. Daar geilt dit type medewerker op. Samenwerken, teamspirit en bedrijfsbelang staan niet in hun woordenboek. Dus grote kans dat ze happen.

Na een gespeelde onderhandeling zorgen beide bedrijven ervoor dat ze elkaars medewerkers waar men van af wil, een prachtig contract aanbieden. Tegelijk. Daar ondersteunt Kickr bij. Medewerkers weten uiteraard van niets. Een contract voor onbepaalde tijd! Maar wel met een proeftijd van een maand.

En na een week gooi je ze eruit.

Toe. De. Le. Do. Kie. Geheel legaal. Kijk eens wat voor kosten we besparen! Advocaatkosten, transitievergoedingen, extra maanden salaris. Dat loopt snel op tot tienduizenden euro’s. Bovendien is er geen UWV nodig, geen kantonrechter nodig, dus we besparen de maatschappij ook geld. En we besparen de ondernemerts heel veel gezeik aan hun hoofd.

Kickr trekt de doorgeslagen bias van ontslagbescherming en CAO’s weer een beetje naar de gulden middenweg. Per succesvolle transactie vragen we €1000,- over te maken op bankrekeningnummer CH34 0034 0000 3434 3434 0 ten name van Driekus Vierkant WORLD DOMINATION Enterprises Cartel GMBH te Zug in Zwitsalland.

Moi!