#geenpeil referendum

#geenpeil referendum
door Democraten69 parteilijder Driekus Vierkant

Oei een tekst met meer dan 140 karakters. Ben je lui, vul hier meteen in: >>>>> https://teken.geenpeil.nl

Eind jaren zestig kwam een nieuwe, bevlogen generatie op. Een progressieve generatie die wilde afrekenen met de gevestigde orde. De gevestigde orde had teveel macht en was het gevoel met wat er in de samenleving speelde allang kwijt. Men hield vast aan oude tradities en normen en hield de macht bij zich. De nieuwe generatie wilde meer zeggenschap voor het volk, was voor een multiculturele samenleving, wilde meer Europese eenheid, wilde meer solidariteit afdwingen, wilde meer transparantie in de democratie en men was vastberaden de scheve verhouding tussen kapitaal en arbeid rechttrekken.

En deze revolutie lukte ze. De babyboomgeneratie zorgde goed voor zichzelf en voor hun achterban: een (onbetaalbare) verzorgingsstaat werd opgericht. Bovenal: men greep posities in overheidsbesturen, publieke sectoren en media.

Inmiddels zijn we vijftig jaar verder. De tijden zijn veranderd. Een nieuwe generatie – laten we ze Nieuw Realisme noemen – ziet een gecorrumpeerde bestuurslaag die idealen en het eigen belang boven de realiteit en boven het landsbelang stelt. Sommige idealen zijn bereikt. Anderen hebben desastreuse gevolgen gehad. De multiculturele samenleving is een faal. Polderprivatiseringen hebben zorg onbetaalbaar gemaakt. Progressieve bestuurders van destijds zijn de conservatieve machthebbers van vandaag. Hun idealen passen niet meer bij deze tijd. Visie ontbreekt. En de democratie werkt nog nauwelijks.

Vijftien jaar geleden ontstonden de eerste scheuren: de Nederlandse burger keerde zich al af van de polderpolitiek. Aan het begin van deze nieuwe eeuw gaven de Nederlanders al de eerste signalen af door bijvoorbeeld op Pim Fortuyn te stemmen. Niet dat ze het altijd met hem eens waren. Maar het werd tijd voor verandering. Het was een signaal. Er broeide iets. Een veenbrandje.

In 2005 was Nederland helder. Mede dankzij de inspanningen van D66 kwam er terecht een referendum over Europa. Maar de uitslag was een shock voor bestuurlijk Nederland, dat zich persoonlijk en idealistisch een toekomst in de EU zag: Het volk zei: “wij wensen onze soevereiniteit niet aan Europa over te dragen”.  Nederland is een onderdeel van Europa. Wij bestaan bij de gratie van onze handel met Europa. Maar je soevereiniteit overdragen aan een EU dat een beperkt democratisch gehalte heeft, dat willen we niet.

Daarna volgde het kritische moment dat voor iedere Nederlander duidelijk werd dat de Nederlandse politiek, de nieuwe ‘progressieve’ elite, helemaal niet zo democratisch ingesteld was als men deed voorkomen. Als de feiten je niet bevallen, verander je de definities: Kabinet Balkenende sjoemelde Nederland alsnog de Europese Grondwet in, door het een Verdrag te noemen en er een volkslied uit te slopen. Keihard tegen de wens van een ruime meerderheid van het volk. Ongehoord. Schandalig. Hautain. Ondemocratisch. Het overdragen van de soevereiniteit van het land naar een vreemde mogendheid is een enorm zwaar delict. Het is landverraad. Een land kan alleen bestaan als het zelfbeschikking heeft. Deze was ten grabbel gegooid voor een achterhaald ideaal.

Dat er toen geen opstand, of revolutie uitbrak, had mede te maken met de tamelijk makke opstelling van de media: immers, ook daar zaten vrienden van de jaren zestig. Men sloot de ogen voor zo’n ondemocratisch en gevaarlijk staatsspel, want het was voor Het Goede Doel: de EU. Waar idealen dogma’s worden en elke realistische kritiek een taboe.

Nu, naar 2015. Nee, nog even een stukje terug. Rusland en de NAVO hebben in de tijd van de koude oorlog afspraken gemaakt elkaars grondgebieden te respecteren en het voormalige Oostblok als bufferzone te gebruiken en te blijven respecteren. De EU heeft echter het merendeel van deze landen ingelijfd: ordinair landjepik. Met miljarden door ons opgehoest belastinggeld is de aansluiting van deze landen gefinancierd: een enorme nivelleringsslag heeft plaatsgevonden. Natuurlijk wil je dat deze landen de vruchten kunnen plukken van een stabiele democratie, een positieve economie en van internationale handel. De vaart der volkeren gunnen we iedereen die ons goedgezind is. Maar ten koste van wat? En welke landen zijn ons echt goedgezind? De Europese droom werd blind voor de risico’s. En Rusland werd ongerust.

Op de achtergrond spelen grote belangen: energie. Europa heeft veel energie nodig. Geen energie, geen economie. Rusland leeft van de inkomsten uit energie. Het is eigenlijk hun enige strohalm op het wereldtoneel. Dat maakt ze afhankelijk, angstig en dus onbetrouwbaar. Europa is grotendeels afhankelijk van meer van zulke onbetrouwbare -soms schurken-staten voor energie. Idealen worden makkelijk aan de kant gezet om deze belangen te blijven dienen.

En daar komt Oekraïne om de hoek kijken. Strategisch gelegen tussen Rusland en Europa. Een vreselijk corrupt land, waar maffiosi zich achter respectievelijk communisme en fascisme verschuilen, en zich verrijken aan olie en gashandel. Tachtig procent van het gas dat Rusland aan Europa verkoopt komt door Oekraïne. In de tijd dat Rusland het voor het zeggen had in Oekraïne kreeg het land spotgoedkoop gas. Toen Oekraïne en de EU met elkaar gingen flirten, gooide Rusland de gasprijzen naar marktniveau. Dat bracht grote spanningen met zich mee. Oekraïne stelde zich naar beide machtsblokken zeer onbetrouwbaar op.

Inmiddels is Oekraïne door het machtsspel van zowel de EU als Rusland terecht gekomen in een burgeroorlog, met zelfs vele Nederlandse slachtoffers (MH17). Idealen? Nee. Energie. Geld. Macht. Gevaarlijk spel op wereldtoneel dat direct invloed heeft op Nederland. Op Groningen. Op ons aardgas. Op onze energie. Op onze economie. Op onze banen. Onze toekomst. De stem van de Europese, Nederlandse of Groninger burger is in deze ver te zoeken.

Op 21 maart 2014 tekenden 28 regeringsleiders van EU-landen en de Oekraïnse premier Jatsenjoek een associatieverdrag tussen de Oekraïne en de EU. De EU zal de Oekraïne politiek en financieel steunen, de Oekraïne zal op haar beurt “Europese normen en maatstaven” invoeren. Europa zal zelfs de soevereiniteit van Oekraïne moeten verdedigen terwijl Rusland een deel van het land bezet heeft. We lopen het risico een oorlog in te worden getrokken. Zonder dat ons iets is gevraagd.

Gelukkig is het sinds kort mogelijk een raadgevend referendum aan te vragen. Dat is een mooie democratische ontwikkeling. Dit instrument biedt burgers de kans om de overheid dringend te adviseren om standpunten of wetgeving te herzien. Echter, om te voorkomen dat elke sjappie een referendum kan uitroepen over onzinnige onderwerpen zijn er drempels opgeworpen. Zeer hoge drempels. Stiekem ook om burgers te ontmoedigen een raadgevend referendum te organiseren. Want de bestuurlijke elite van vandaag is geen haar beter dan de generatie die zij hebben gewipt: sterker nog, de generatie die zij zo bestreden heeft nooit overwogen de Nederlandse soevereiniteit ondemocratisch weg te geven.

Wat is GeenPeil dan? Is het een stelletje kwajongens dat trolt? Ja hoor. Maar het is te makkelijk om het zo af te doen. Het staat voor veel meer. Is het een afrekening met een generatie hypocriete bestuurders dat elk raakvlak met wat in de maatschappij leeft is kwijtgeraakt? Absoluut. En terecht. Is het een PVV feestje? Nee, absoluut niet, want ook vele andere democratische partijen zijn voorstander van #geenpeil, maar de opkomst van de PVV moet je -net als die van de SP- ook zien als signaal van onvrede vanuit de maatschappij over ons bestuur. Is Geenpeil een afrekening met de bestuurslaag die de stem van het volk in 2005 negeerde? Ja. En terecht. Zal de nieuwe generatie net zo hypocriet worden? Vast en zeker. Maar het is hun tijdperk.

Geenpeil is de grootste democratische vernieuwing sinds… ja zelfs sinds D66 dat bijna vijftig jaar geen democratische vernieuwing voor elkaar kreeg. De hypocrisie van vijftig jaar lang democratische vernieuwing roepen, vervolgens niets doen, en als een ander wel vernieuwt, ineens tegen zijn omdat het niet met je achterhaalde idealen strookt: hoe plat kun je zijn. Hoe harder kun je door de mand vallen.

Je zou tegen aansluiting van Oekraïne bij de EU moeten zijn. Je zou er op zijn minst extra garanties voor willen vragen. Maar ook als je expliciet voor aansluiting van Oekraïne bij de EU bent, kun je je mening geven. Dat is het mooie van democratie. Je kan gewoon niet tegen een referendum zijn als je een democratisch hart hebt.

Dan nog een argument: vrijwel geen van de 150 kamerleden heeft het associatieverdrag werkelijk gelezen. En stemt er wel over. Het mandaat van de kiezer wordt daarmee niet serieus genomen. Het is juist dan aan de kiezer om de volksvertegenwoordiging te corrigeren. Dat MOET in een democratie.

Het wordt je extra makkelijk gemaakt: https://teken.geenpeil.nl en vul het in. Zo gepiept! Help mee dit referendum aan te vragen en laat Nederland kiezen. Laat de Nederlanders kiezen.

En dat brengt ons nog even op een punt van kritiek op de media. Met je zogenaamde rol als hoeder der democratie. Dat Geenpeil bestaat kan jullie niet ontgaan zijn. Socialmedia staat er bol van. Driehonderdduizend mensen is meer dan alle leden van alle politieke partijen bij elkaar. Dat is meer dan significant. Dit is groot. Jullie hebben dit genegeerd. Dat jullie niet doorhebben wat er speelt, gaat er bij ons echt niet in. Jullie zijn niet dom. Je hebt het bewust geen podium willen geven. Met als smoes: “we vinden het maar een stelletje rebellen die het alleen maar leuk vinden de democratie een beetje te ontwrichten”. Je mag je afvragen wie werkelijk een loopje met de democratie neemt. Maar als jullie werkelijke reden is dat jullie de band met de maatschappij verloren zijn en vastzitten in achterhaalde idealen, dogma’s en vervlochten zijn met het bestuurlijke netwerk en daardoor deze onderwerpen als taboe verklaren. Geenpeil is geen klein dingetje. Door het bewust GEEN aandacht te geven kies je ook ergens voor en je wil toch echt niet dat je onafhankelijkheid in twijfel wordt gebracht. Was je een plek geweest voor debat, opinie, democratie en standpunten, dan had je je krant / zender ELKE DAG volgeduwd met hoofdredactionele commentaren, opinies, debatten en verslagen, dan was je met je lezers in debat gegaan, had je ze uitgedaagd een mening te vormen en te ventileren. Voor of tegen, maakt niet uit. In plaats van dat debat alleen in je eigen hoofd en achter de schermen te voeren. Een enorme gemiste kans om jezelf te moderniseren. De maatschappij is een generatie verder. Jammer. Doei.

Maar je mag dit uiteraard integraal plaatsen. Als je nog durft.

Drie Democratische Kusjes