Melding discriminatie

Melding van discriminatie bij Meldpunt Discriminatie Groningen

door Driekus Vierkant

 

 

Hallo Meldpunt Discriminatie

Artikel 1 van onze Grondwet meldt expliciet:

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Een aantal onderscheiden wordt hier expliciet genoemd. Maar. Ik wil u even wijzen op de deelzin: “of op welke grond dan ook”

Ik word gediscrimineerd. Door de Nederlandse overheid notabene. Op grond van inkomen en bezit. Mij wordt meer geld afgepakt middels belastingen dan bij andere burgers. Dit is verboden onderscheid aldus de Grondwet artikel 1 en ik verzoek u hier werk van te maken.

Nu heb ik dit eerder aan u gemeld en u heeft hier destijds geen actie op ondernomen. Dit verbaast mij want deze vorm van discriminatie raakt vele andere burgers.

Nu begrijp ik wel dat u zich vooral richt op discriminatie betreffende ras of geloof of seksualiteit maar daarmee doet u de grondwet tekort. Discriminatie op inkomen en bezit is een woekerend taboe en ik verzoek u op te komen voor de steeds groter wordende groep die gebukt gaat onder deze vreselijke vorm van discriminatie.

En u en de overheid komen er niet mee weg door te wijzen op de ‘in gelijke gevallen’ opmerking in de grondwet.

Immers door zich daar achter te verschuilen kan de overheid discrimineren wat zij wil. Mannen en vrouwen zijn immers ook geen gelijke gevallen. Mensen met een andere huidskleur zijn geen gelijke gevallen. Hetero’s en homo’s zijn geen gelijke gevallen. Atheïsten, christenen, joden en moslims zijn geen gelijke gevallen. Arme en rijke mensen zijn geen gelijke gevallen.

Echter dienen zij allen gelijk behandeld te worden.

Maakt u alstublieft een einde aan deze discriminatie.

Door zich te beperken tot het behandelen van discriminatiemeldingen op basis van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of geslacht doet men de Grondwet geen recht, nee maakt men zelf subjectief en kwalijk onderscheid en ook dat kan worden gezien als discriminatie.