Shell strategieplan Groningen

Strategieplan Groningen – Shell
Door de doorgaans goed geïnformeerde gasproducent Driekus Vierkant

spiegeltjes en schelpjes voor de Groningers
spiegeltjes en schelpjes voor de Groningers

Stel, je bent Shell. En stel dat de wereldwijde olieprijs zo slecht is dat je miljardenwinsten verdampen. Dat de mega-investeringen in infrastructuur voor dure olievelden moeten worden afgeschreven. Dat je je rot bent geschrokken van hoe goedkoop Tesla accupacks voor woningen aan gaat bieden en je wanhopig gaat investeren in windmolenparken, voor je imago en voor de subsidies.

Dat je zo’n fossiel, onwendbaar bedrijf bent dat je niets anders kan dan rottende dinosaurussen uit de grond pompen en de boel zwaar vervuilen.

Dat je imago van succesvolle wereldspeler in een paar jaar is omgeslagen tot paria van de wereld, waar niemand meer wil werken, en je op feestjes niet meer durft te vertellen dat je bij Shell/NAM werkt.

Dat één van de weinige overgebleven cash cows het ‘Groninger Veld’ is. Aardgas. Gas wordt je nieuwe strategie. Miljarden winst, en het komt gewoon uit de grond, kost niks en je kan er voor vragen wat je wil. Heerlijk zo’n concessiemonopoliedeal samen met de overheid.

Dan wil je ‘koste wat kost’ die ‘asset’ maximaal uitmelken. ‘Koste wat kost’, in de zin dat het niets moet kosten, maar je er wel alles voor over hebt. Alles.

Dus ja dan is gas je nieuwe strategie. Iedereen aan het gas! Nu hebben wij Driekussen vooral last van gas. Niet alleen op de flatulente manier, maar ook vanwege de aardbevings. Decennia lang werd elke relatie van aardbevingen tot gaswinning ontkend door Shell, hun winprojectje NAM, en hun intieme relaties in de politiek. En nu ze er niet meer mee weg komen, hebben ze wel een strategie nodig. Damage control.

Nou wie zijn wij om ze daar geen handje bij te helpen! Driekus to the rescue.

Strategieplan Groningen – Shell: project DAMAGE CONTROL

Doel
Wij van Shell willen maximale maximale exploitatie van het Groninger veld, tegen zo hoog mogelijk rendement, oftewel de schadeclaims beperken.

Let wel: het doel van project DAMAGE CONTROL is niet de schade voor inwoners van Groningen beperken, maar de schade voor Shell beperken. Laten we daar intern helder over zijn.

Winning beperken tot 27 miljard kuub per jaar is niet in ons belang. Shell wil minimaal 33 miljard kuub gas per jaar kunnen winnen, en dit de komende jaren ieder jaar verhogen naar 35, 37, 40, 45, 50 miljard kuub.

Argumenten
1) Gas is groener dan olie omdat er minder CO2 wordt uitgestoot. We zien gas als een transitiemiddel naar duurzame energie. Dit verhaal verkoopt goed, en hiermee verlengen we ons bestaande businessmodel. Dat we daarmee en achter de schermen de introductie van echt  duurzame energie frustreren vertellen we uiteraard niet.

2) Nederland kan niet zonder gas. Woningen moeten verwarmd. Fabrieken moeten draaien. De Nederlandse staat kan niet zonder gas. Domestische gasbaten en inkomsten uit gas-export zijn onontbeerlijk voor de staatskas. De geheime exportcontracten staan ons niet toe de export stil te leggen. Natuurlijk kan Nederland prima zonder gas, maar de angst bij de overheid om inkomsten uit gasbaten te verliezen, andere belastingen te moeten introduceren, of te moeten saneren in politieke hobby’s speelt ons belang mooi in de kaart.

3) Als de Staat de gaswinning beperkt, blijft er minder geld over voor compensatie van schade in Groningen, dit risico zal dan door de Staat zelf moeten worden gedragen. Laten we dit verhaal subtiel bij de politici naar voren brengen.

Risico’s en Downplay

1) De wetenschappelijke rapporten die stellen dat honderdduizenden woningen moeten worden verstevigd zijn zeer schadelijk voor Shell. Derhalve zullen wij alternatief wetenschappelijk onderzoek zelf financieren met als opdracht deze aantallen te minimaliseren. Zo werpen wij stofwolken op, stellen daarmee grote claims in ieder geval uit, en in het gunstigste geval vallen claims minimaal uit.

2) De contourenkaart van het gebied moet zo klein mogelijk worden gehouden. Het chemiecluster in Delfzijl en de Stad Groningen zijn grote schadeclaimrisicogebieden en moeten zo veel mogelijk worden uitgesloten. De innige contacten tussen Akzo Nobel en Shell zullen ons helpen, en dat de Stad Groningen uit angst voor imago-schade niet als bevingsstad bekend wil staan, is in ons belang, bovendien hebben we ze afgekocht met vergoedingen voor gemeentelijk en publiek vastgoed en het Forum.

Lobby en PR

1) Europese politici en diplomaten zullen worden uitgenodigd voor debatten en zullen in de watten worden gelegd. Zo kunnen wij ze ‘informeren’ over onze visie.

2) Dit jaar worden de verkiezingsprogramma’s van de landelijke partijen geschreven. Shell zal een positief, zogenaamd groen visiedocument op basis van bovenstaande schrijven als input voor de verkiezingsprogramma’s van alle partijen.

3) Een extra team van specialisten zal de komende tijd key journalisten (landelijk), key kamerleden, key politici en adviseurs die de verkiezingsprogramma’s schrijven structureel blijven ‘informeren’ over onze visie. Een lijst van deze key targets zal worden opgesteld en benaderd.

4) Winproject NAM zal uit hoofde van de directeur een vriendelijk, Groningen-georiënteerd geluid laten horen om de opinie middels de lokale politiek en journalistiek onder controle te houden.

Andere invloedssferen

Sterkere positie danwel invloedssfeer verwerven in directies GasTerra, EBN, EZ, MinFin. Politici en ambtenaren informeel voorsorteren op functies binnen Shell. Nationaal Coördinator Groningen informeren over visie en standpunten, hij zal een mild geluid laten horen, want is één van de grootste gaslobbyisten in Europa geweest. (Intern noemen we hem Hoofd Spiegeltjes en Schelpjes). Nieuwe CdK Groningen informeren over visie en standpunten, want zijn huidige standpunten zijn een liability voor ons mooie Shell.

Juridische onderwerpen
1) De term mijnbouwschade brengt een risico van gevolgschades (bodemdaling, et cetera) met zich mee en dient nooit gebruikt te worden. Verder zullen we via ons Centrum Veilig Wonen strakker toe gaan zien op het downplayen van A-schades (bevingschade) naar B-schades (gedeeltelijk bevingschade) en bij voorkeur C-schades (geen bevingschade). We proberen vanuit Shell aan te sturen op een fonds dat met overheidsgeld wordt gefinancierd, om herstelkosten voor Shell te minimaliseren.

2) We zetten onze beste advocaten en advocatenkantoren in op het in beroep gaan tegen de rechterlijke uitspraak dat waardedaling van woningen gecompenseerd moet worden.

3) We onderzoeken welke gevolgen het heeft als het NAM failliet wordt verklaard als de claims hoger zijn dan het NAM direct kan vergoeden. Dit juridisch onderzoek zal zich met name focussen op ontwijking van aansprakelijkheid van de aandeelhouders en met name het voorkomen van hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuur, in geval van aansturen op faillissement van het NAM.

#fuckdegroninger

Drie Kusjes, Driekus Vierkant

 

 

CategorieënGAS