Wat er fout is aan het basisinkomen

Wat er fout is aan het basisinkomen
door filosofisch levensgenieter en levensgenietend filosoof Driekus Vierkant

Driekus kantelde het glas langzaam, waardoor de stroperige vloeistof traag golfde en aan het glas bleef kleven, en als je goed keek zag je in het fonkelende kristal de suikerslierten dansen rond de alcohol en het kleine verplichte drupje water.

Driekus zat in het warme zachte licht voorover gebogen in een hoekje aan de bar in de drukke bruine Stad-Groninger kroeg, intens gefocust op zijn glas Lagavulin, getergd door het gemis van de warme zachte vrouwenschoot van zijn muze, #hoofdluievrouwen, in zijn in alcohol gedrenkte cocon te peinzen en te genieten van de amberkleurige vloeibare liefde, terwijl het geroezemoes om hem heen in onverstaanbare flarden sprak, met oppervlakkige onderwerpen als vrouwen en werk, afgewisseld door warme klanken der bluesmuziek.

Dit intieme moment tussen man en whisky werd ruw verstoord door één enkel woord, dat als een bliksemschicht de verdoofde hersenpan binnendrong. De combinatie van gesprekken, luide muziek en de isolerende deken die de whisky brengt had het triggerwoord nooit door mogen laten. Maar toch. Daar was het.

‘Basisinkomen’.

Verdomme! Je kan ook geen avond zwelgen in het leven, zonder dat iemand het verpest.

Driekus richt zijn grote lijf langzaam op van zijn barkruk, vraagt de barman om de fles Lagavulin, loopt stram op de groep af waar het basisinkomen het onderwerp is, kijkt de mannen en vrouwen aan, en zegt met zware stem:

“Moi. Ik ben Driekus en ik ga jullie vanavond van dat hele idee van het basisinkomen afpraten. Wedden om deze fles whisky??”

Niet efficiënter
De belofte dat het basisinkomen een enorm complex systeem van ambtenaren en regels en toelagen vervangt, en daarmee efficiënter is. Het is niet waar. De overheid is nu eenmaal een altijd uitdijend apparaat. Dit monster verzint wel iets anders. Denk bijvoorbeeld aan de inkomensval van iemand in de bijstand die met alle toelagen netto ruim €2000 ontvangt. Die zal bij een basisinkomen terugvallen tot €1250. Reken maar dat voor dergelijke groepen mensen alsnog weer een hele kermis aan toelagen en ontheffingen gaat worden opgetuigd, inclusief de hele ambtenarij om de regels te verzinnen, uit te voeren en te handhaven.

Niet onafhankelijker
De claim dat vrouwen door een basisinkomen onafhankelijker worden. Wat een flauwekul. Vrouwen worden niet onafhankelijk van een man als die man belasting moet betalen zodat de overheid haar een basisinkomen kan geven. Dan wordt ze afhankelijk van de overheid. Een basisinkomen maakt een vrouw afhankelijk: opleiding en werk maken haar onafhankelijk.

Onbetaalbaar en onhaalbaar
Als je iedere Nederlander boven de 18 €1250 per maand wil geven, kost dit ruwweg €200 miljard euro per jaar. Dat mag worden opgehoest door een werkend deel van de bevolking van maar 7 miljoen mensen, die dus netto minimaal €2300 per maand mogen ophoesten en daarvan €1250 weer mogen ontvangen. Dit is sowieso zinloos rondpompen van geld, bovendien stijgt de lastendruk van deze werkende groep enorm, met grote welvaartsdaling tot gevolg. Daarnaast is het politiek qua nivellering totaal onhaalbaar dat ‘rijke’ mensen (haha stomme SP-ers, mensen met een gemiddeld inkomen zijn niet rijk) evenveel geld ontvangen als zij aan de onderkant van de maatschappij. Oh ja en als je als land het basisinkomen invoert, ondermijn je je internationale economische positie meteen, en dat is voor een handelslandje als Nederland vragen om een enorme aderlating in je welvaart. Sowieso laten we het eerst eens over een vlaktaks hebben, een genivelleerd en dus eerlijker verdeling van de lasten voordat je weer lekker eenzijdig eenrichtings-solidair over de lusten praat.

Er is altijd werk
Er wordt geroepen dat er straks geen werk is omdat robots alles overnemen en we dus straks iedereen wel een basisinkomen moeten geven omdat anders iedereen werkloos en arm is. Dat is je reinste flauwekul. Exact dit werd vroeger ook geroepen toen de landbouwmechanisatie werd geïntroduceerd. Boerenknechten gooiden hun klompen in de machinerie (letterlijk: sabotage, klomp = sabot in het Frans) omdat ze allemaal hun noeste baantjes op het land kwijt zouden raken en tot landloperij zouden vervallen. Niets is minder waar, want door mechanisatie en industrialisering hoeven mensen geen dom repeterend zwaar werk meer te doen, is de voedselproductie gestegen, is er in steeds meer delen van de wereld geen honger meer, is de welvaart enorm toegenomen en hebben de arbeiders van destijds opleidingen kunnen volgen en slimmere banen kunnen vinden. Marketeers, ambtenaren, journalisten, ICT-ers en projectmanagers zijn de landarbeiders van de 21e eeuw en ze hebben zeeën van vrije tijd. Bovendien, door robotisering en circulaire economie worden grondstoffen, producten en diensten goedkoper, en kunnen ook mensen aan de onderkant van de maatschappij toegang vinden tot meer welvaart. Onze welvaart is nog nooit zo hoog geweest en dat zal met robots nog mooier worden! Twee dagen werken en seks met robots, hallo!!!

Welvaart
Er wordt beweerd dat het verschil in rijkdom drastisch toe zal nemen als we niet verder nivelleren en dat het basisinkomen daar een belangrijk instrument voor is. Het basisinkomen als middel tegen elk probleem, het kan zo op Amazing Discoveries, Mike! Een verschil in rijkdom is helemaal niet erg. Het prikkelt mensen om er ook een tandje bij te doen, om ook meer welvaart te kunnen hebben. Wat niet goed is, is het gebrek aan een middenklasse. Die paar elitairen die miljoenen verdienen: laat ze lekker. Als de rest het maar beter heeft dan voorheen. Een groter verschil met de elite is niet erg, zolang de onderklasse maar kleiner wordt en de middenklasse het beter krijgt. Het is niet zo dat robotisering de middenklasse kleiner maakt en de onderklasse omlaag duwt. Nee, de geschiedenis leert ons dat de middenklasse steeds meer welvaart heeft en tevredener is dan ooit. Als jouw welvaart drie keer hoger is dan die van je ouders, en de welvaart van je kinderen drie keer hoger zal zijn dan dat van jou, wat maakt het dan uit dat er een kleine elite is die 10, voor mijn part 20 meer rijkdom (rijkdom is niet hetzelfde als welvaart) kent? Het echte probleem is niet de toename van rijkdom van een kleine elite, het echte probleem is dat er stromingen zijn die de middenklasse onder druk zetten en een grotere onderklasse aan het cultiveren zijn, soms met de beste intenties. Soms ook niet. We willen juist van die paternalistische nep-welvaartsstaat af, van die Dutch Disease af, we willen niet nog meer verziekt worden!

Foute prikkel
En daar raken we de kern van mijn betoog, whiskyvrienden! De allerbelangrijkste reden tegen het basisinkomen is dat het een in- en in-foute prikkel is. Een asociale prikkel. Van het basisinkomen wordt beweerd dat het mensen onafhankelijker en actiever maakt. Maatschappelijker betrokken. Dat geldt voor maximaal 15% van de bevolking. De rest -tokkie-Nederland- gaat achterover leunen. Die groep wordt aartslui. Nog luier en verwender dan ze nu al zijn. Als je nu €2000 netto verdient met 4 dagen werken, en je ineens €1250 in het handje krijgt, wat ga je dan doen? Juist, minder werken. Lekker op je kratje voor de deur zitten, shaggies roken en SP stemmen voor een nog hoger basisinkomen. Men wordt ook minder betrokken. Hou je muil stomme buurman, je hebt toch een basisinkomen dus kom niet bij mij aankloppen voor hulp, zak lekker in je eigen misère. Het basisinkomen ondermijnt de middenklasse en stimuleert een inactieve, aartsluie en asociale onderklasse die nooit meer mee zal komen met de vaart der volkeren.

Geluk
En dan, whiskyvrienden, een afsluiter. Geld is niet hetzelfde als geluk. Het is een gevolg van geluk, soms een middel dat kan bijdragen aan geluk. Gratis geld al helemaal niet. Want geluk, vind je in een ander soort rijkdom. Rijkdom is zelfontplooiing. Rijkdom is je kennis, je ambities, je ideeën kunnen delen met je vrienden, zoals hier in de kroeg. Domme mensen praten (roddelen) over elkaar en slimme mensen praten over hun plannen. Rijkdom is elkaar inspireren. Rijkdom is zingeving. Zingeving is een actieve rol vervullen in de maatschappij, gewaardeerd worden om je inbreng. En die bijdrage aan de maatschappij heet werk. Werk! En een deel van de waardering daarvoor is geld. Een salaris. Dat je verdient. Geen basisinkomen. En als je geen werk vindt, begin je gewoon zelf een bedrijf, dat kan zelfs met een tijdelijk financieel duwtje in de rug. Want je woont in Nederland waar iedereen die kans heeft. Jij dus ook. Pak hem dan. Drie Kusjes.

Ober, doe ons nog een fles Lagavulin, want zij betalen de rekening!