GasTerra

GasTerra
door de immer flanerende en flatulerende Driekus Vierkant

 

Groningen, oh Groningen. Ook wel bekend als het Gasachstan van de Lage Landen. Welk een rijkdom deze schitterende provincie te bieden heeft. Vergezichten, koolzaadvelden, schone luchten en het vluchtige, onzichtbare goud op zo’n drie kilometer diepte. Oh damn you aardgas. We hielden van je, en nu verguizen we je. Miljarden en miljarden worden nog steeds verdiend met de verkoop van Hare Vluchtigheid. Nog wel.

GasTerra, onderdeel van het Gasgebouw
Nu is de NAM als winningbedrijf altijd aangewezen als de boosdoener, de veroorzaker van alle schade door bodemdaling en aardbevingen. De NAM die als een Irakese woordvoerder ontkent dat er schade door gaswinning kan ontstaan. De NAM die downplayt, de NAM die marchandeert, de NAM die manipuleert. Maar de NAM is maar een stroman. StroNAM. Nee, het echte Grote Geld wordt verdiend met GasTerra. GasTerra is met bijna 20 miljard omzet (dat is bijna allemaal winst) zo’n beetje het grootste bedrijf van Nederland. En het zit gewoon hier, in Groningen. GasTerra is onderdeel van het Gasgebouw, het Gasgebouw dat winning, distributie en verkoop van gas in meerdere entiteiten zoals NAM, GasUnie, GasTerra scheidt, zodat men lekker naar elkaar kan wijzen om elke verantwoordelijkheid te ontlopen.

GasTerra aandeelhouders
Wie zijn de werkelijke spelers op de achtergrond? Wie verschuilen zich graag achter NAM en GasTerra? Wie zijn de aandeelhouders? De grootste aandeelhouder is het ministerie van Economische Zaken dat via bufferclubje EBN maar liefst 40% belang heeft. Die miljarden kiepert Henk Kamp zo in de staatskas van Dijsselbloem. Het is Henk Kamp (en op de achtergrond Dijsselbloem) die aan de knoppen draait. Het is het MinEZ van Henk Kamp dat de ALLERgrootste belanghebbende is in de gaswinning. En dus ook de veroorzaker van de ellende. Dat kan zelfs de tandenloze Rijkscoördinator Wingebied Groningen  Hans Alders niet verbergen.

Ruzie bij GasTerra?
Nu is het zo dat Shell en Exxon ieder ook 25% belang hebben in GasTerra. En de Staat der Nederlanden nog eens 10%. Daarmee is een vervelende situatie ontstaan dat de Staat in totaal 50% heeft en de marktpartijen samen 50% belang hebben. Zo’n aandelenverhouding werkt prima zolang de miljarden binnenstromen. Maar nu er bevingschade door gaswinning is ontstaan en de winning wordt verminderd is er heibel in de tent. Letterlijk. Het hardnekkige gerucht gaat dat de directie van GasTerra alleen nog maar met mediators met elkaar praat. EZ en Shell (en Exxon) staan lijnrecht tegenover elkaar. Shell zegt: EZ prima als jullie gaswinning terug willen draaien, en prima als jullie schade door gaswinning willen vergoeden, maar wij willen dat niet, dus dat gaat dan maar ten koste van jullie dividend, niet dat van ons. Lekker duurzaam en betrokken, dat Shell. Zo’n ruzie is er tussen EZ (dat de CEO leverde) en Shell (die de CFO leverde) ontstaan. Dit gerucht hebben we geprobeerd te verifiëren bij GasTerra, en men ontkent het niet.

Eerst extra hard pompen, nu een cap van 24 miljard kuub
Henk Kamp staat ook met de rug tegen de muur, want Dijsselbloem zegt: prima Henk, als jouw MinEZ minder gasbaten in de staatskas wil dumpen, je zorgt maar dat je dat geld ergens anders vandaan houdt. Want de staatskas is heilig en moet tot het randje gevuld. Nee je zou eens proberen van je gasbatenverslaving af te komen… Sterker nog, toen de heftigste aardbeving plaatsvond, wist men in Den Haag meteen dat de gasproductie fors omlaag moest, maar wat deed Henk Kamp? Pompen! Dat jaar werd onwijs veel extra gas gepompt. Met als smoes dat de vraag groot was. Dat was onzin. De gasopslag was in gebruik genomen en werd volgepompt. Nu snel pompen voordat er een cap komt! La la la Geld. Er is nu een cap van 24 miljard kuub per jaar ingesteld, want, zeggen Henk Kamp, MinEZ, GasTerra en GasUnie: 24 miljard is het MINIMUM om de leveringszekerheid te kunnen garanderen. We willen huishoudens toch niet in de kou zetten? Bovendien, claimde GasTerra: wij hebben contracten met marktpartijen in Nederland en buitenland die EISEN dat ze hun in het verleden afgesproken volumes gas geleverd kunnen krijgen, en daar kunnen we ECHT niet onderuit, aardbevingen of niet.

Ophef!
BAM. Energiebedrijf Engie blijft zitten met miljarden kuub Gronings aardgas. Het Franse bedrijf claimt al jaren meer gas af te nemen dan het nodig heeft. De prijs die GasTerra vraagt is te hoog voor wat de markt biedt, want de energieprijzen zijn de afgelopen jaren gekelderd. En dat zij niet de enige zijn. Maar GasTerra houdt vast aan de prijsafspraken. GasTerra houdt Engie aan de omzet-commitment. Hee dat is vreemd! Dit staat haaks op de claim van GasTerra en MinEZ dat klanten levering van volume eisen. Het is dus andersom: het is GasTerra dat eist dat klanten blijven afnemen. Natuurlijk is het zo dat als twee partijen een contract sluiten, beide partijen zich dienen te houden aan de afspraken. De leverancier moet het gecommitteerde volume leveren, en de klant moet de gecommitteerde omzet leveren. Dat is het juridische gedeelte. Maar er is ook een ander juridisch gedeelte. Als blijkt dat de vraag naar gas lager is dan het Gasgebouw (MinEZ, Shell, Exxon, EBN, de Staat der Nederlanden, NAM, GasTerra, GasUnie) beweert, en men door blijft pompen (la la la Geld) dan kan men op enorme schadeclaims rekenen. Het plafond voor gasproductie kan immers omlaag, en als men daar niet actief op aanstuurt, neemt men enorme risico’s op onnodige en te voorkomen gaswinningschade (bodemdaling, aardbevingen). GasTerra reageert als door een horzel gestoken en beschuldigt Engie van vals spel. Zo fel hebben we GasTerra nog nooit zien communiceren. Dan is er echt een gevoelige snaar geraakt. Dus wij vragen stellen. Open, transparant. Meer vragen. GasTerra beweert dat er sowieso 24 miljard kuub moet worden geleverd, omdat dit de minimale vraag is, ongeacht of Engie dit afneemt, of andere klanten dit afnemen. Als Engie teveel gas heeft, kan ze dit via een marktplaats verhandelen met andere partijen. Meer vragen gesteld. Maar geen antwoord. Netjes om wederhoor gevraagd. Geen antwoord.

GasTerra, you are doomed
Ok GasTerra, dan maar zonder wederhoor. Eigen keus! You are doomed. GasTerra is niets anders dan een handelsbedrijf met als opdracht zoveel mogelijk gas verkopen tegen een zo hoog mogelijk tarief. De aandeelhouders (MinEZ, Shell, Exxon) willen maximaal rendement, en zo laag mogelijke schade. Ze verbergen zich achter een juridische constructie. En ze gaan er allemaal aan. Als het Groninger Gas op is, zijn ze DOOD. WEG. Kaputt. NAM, GasTerra, GasUnie, alles is dan weg. Misschien al wel eerder. Want de energieprijzen in de wereld zijn gekelderd. Letterlijk gekelderd. Ze zijn in paniek. Ja u leest het: dikke paniek. Dit is wat wij denken dat er nu aan de hand is:

 • De energieprijzen wereldwijd zijn enorm gekelderd
 • GasTerra vraagt nog veel te veel geld voor Gronings gas
 • Marktpartijen kunnen elders veel goedkoper aan energiebronnen komen
 • De vraag naar het specifieke laagcalorische (lage energieopbrengst) Groninger gas is helemaal gekelderd, marktpartijen (industrie!) gebruiken liever hoogcalorisch gas
 • Het te dure laagcalorische gas omzetten tot hoogcalorisch gas maakt het alleen nog maar duurder
 • De marktvraag naar laagcalorisch gas is veel lager dan het door het gasgebouw geclaimde 24 miljard kuub per jaar
 • De claim dat 24 miljard minimale leveringszekerheid is, lijkt een LEUGEN. Het gaat het gasgebouw niet om leveringszekerheid van gas, maar om inkomstenzekerheid.
 • GasTerra houdt krampachtig vast aan oude contracten met veel te hoge afname-commitments en te hoge tarieven voor Gronings gas
 • De schadeclaims die het gasgebouw op kan lopen door onnodig veel gas te pompen kunnen mega groot zijn, groter dan de inkomsten die men nu denkt te verkrijgen door het vasthouden aan de contracten, maar men steekt als een struisvogel de kop in het zand: lekker doorpompen en doen alsof er niets aan de hand is
 • Er is dikke paniek ontstaan door de publiciteit van Engie, want andere klanten van GasTerra gaan zich nu ook roeren
 • Als GasTerra zo zeker van haar zaak is dat die 24 miljard kuub toch wel afgenomen wordt, zoals ze beweren, dan kunnen ze zonder problemen de volumes die Engie niet af wil nemen aan een andere partij verkopen, tegen hetzelfde tarief.
 • Klanten van GasTerra die teveel gas tegen te hoge tarieven afnemen kunnen dit helemaal niet meer kwijt op een marktplaats, want niemand zit er nog op te wachten, zeker niet tegen deze tarieven.

Wederhoor is nog steeds mogelijk, op Twitter, Anton. Drie Kusjes.

Oh en we hebben een nieuwe slogan voor je bedacht:
GasTerra. Gas met een luchtje. 

Auteur: driekusvierkant

Onnavolgbare twitterfilosoof op klompen. Als je iemand een spiegel voorhoudt en dat ze dan LELIJK roepen. Leve de mening van vrijheidsuiting! Drie Kusjes. @DriekusVierkant op Twitter.