Gasschade Groningen

Gasschade Groningen door zijne vluchtigheid Driekus Vierkant te Dokkum Mooi hè! Hoe het Rijk op dit moment doorpakt rond de bevingschade in Groningen. Wat een verademing ten opzichte van Henk Kamp. Eindelijk worden er stappen gemaakt. De gaskraan gaat dicht! Hoezee! Het is namelijk goedkoper om te stoppen met gaswinning dan 17000 woningen te moeten …