Feminisme

Feminisme Door feministe en vrouwenliefhebber Driekus Vierkant Feminisme is: het streven naar volstrekte gelijkwaardigheid tussen man en vrouw. Dat vrouwen dezelfde rechten en mogelijkheden hebben als mannen en dezelfde verantwoordelijkheden dragen. Een fantastisch streven. Voor ons Driekussen is het niet meer dan normaal dat je elkaar gelijkwaardig behandelt. Ieder mens is gelijkwaardig. Gelijkwaardig is overigens …