Shell strategieplan Groningen

Strategieplan Groningen – Shell
Door de doorgaans goed geïnformeerde gasproducent Driekus Vierkant

spiegeltjes en schelpjes voor de Groningers

spiegeltjes en schelpjes voor de Groningers

Stel, je bent Shell. En stel dat de wereldwijde olieprijs zo slecht is dat je miljardenwinsten verdampen. Dat de mega-investeringen in infrastructuur voor dure olievelden moeten worden afgeschreven. Dat je je rot bent geschrokken van hoe goedkoop Tesla accupacks voor woningen aan gaat bieden en je wanhopig gaat investeren in windmolenparken, voor je imago en voor de subsidies.

Dat je zo’n fossiel, onwendbaar bedrijf bent dat je niets anders kan dan rottende dinosaurussen uit de grond pompen en de boel zwaar vervuilen.

Dat je imago van succesvolle wereldspeler in een paar jaar is omgeslagen tot paria van de wereld, waar niemand meer wil werken, en je op feestjes niet meer durft te vertellen dat je bij Shell/NAM werkt.

Dat één van de weinige overgebleven cash cows het ‘Groninger Veld’ is. Aardgas. Gas wordt je nieuwe strategie. Miljarden winst, en het komt gewoon uit de grond, kost niks en je kan er voor vragen wat je wil. Heerlijk zo’n concessiemonopoliedeal samen met de overheid.

Dan wil je ‘koste wat kost’ die ‘asset’ maximaal uitmelken. ‘Koste wat kost’, in de zin dat het niets moet kosten, maar je er wel alles voor over hebt. Alles.

Dus ja dan is gas je nieuwe strategie. Iedereen aan het gas! Nu hebben wij Driekussen vooral last van gas. Niet alleen op de flatulente manier, maar ook vanwege de aardbevings. Decennia lang werd elke relatie van aardbevingen tot gaswinning ontkend door Shell, hun winprojectje NAM, en hun intieme relaties in de politiek. En nu ze er niet meer mee weg komen, hebben ze wel een strategie nodig. Damage control.

Nou wie zijn wij om ze daar geen handje bij te helpen! Driekus to the rescue.

Strategieplan Groningen – Shell: project DAMAGE CONTROL

Doel
Wij van Shell willen maximale maximale exploitatie van het Groninger veld, tegen zo hoog mogelijk rendement, oftewel de schadeclaims beperken.

Let wel: het doel van project DAMAGE CONTROL is niet de schade voor inwoners van Groningen beperken, maar de schade voor Shell beperken. Laten we daar intern helder over zijn.

Winning beperken tot 27 miljard kuub per jaar is niet in ons belang. Shell wil minimaal 33 miljard kuub gas per jaar kunnen winnen, en dit de komende jaren ieder jaar verhogen naar 35, 37, 40, 45, 50 miljard kuub.

Argumenten
1) Gas is groener dan olie omdat er minder CO2 wordt uitgestoot. We zien gas als een transitiemiddel naar duurzame energie. Dit verhaal verkoopt goed, en hiermee verlengen we ons bestaande businessmodel. Dat we daarmee en achter de schermen de introductie van echt  duurzame energie frustreren vertellen we uiteraard niet.

2) Nederland kan niet zonder gas. Woningen moeten verwarmd. Fabrieken moeten draaien. De Nederlandse staat kan niet zonder gas. Domestische gasbaten en inkomsten uit gas-export zijn onontbeerlijk voor de staatskas. De geheime exportcontracten staan ons niet toe de export stil te leggen. Natuurlijk kan Nederland prima zonder gas, maar de angst bij de overheid om inkomsten uit gasbaten te verliezen, andere belastingen te moeten introduceren, of te moeten saneren in politieke hobby’s speelt ons belang mooi in de kaart.

3) Als de Staat de gaswinning beperkt, blijft er minder geld over voor compensatie van schade in Groningen, dit risico zal dan door de Staat zelf moeten worden gedragen. Laten we dit verhaal subtiel bij de politici naar voren brengen.

Risico’s en Downplay

1) De wetenschappelijke rapporten die stellen dat honderdduizenden woningen moeten worden verstevigd zijn zeer schadelijk voor Shell. Derhalve zullen wij alternatief wetenschappelijk onderzoek zelf financieren met als opdracht deze aantallen te minimaliseren. Zo werpen wij stofwolken op, stellen daarmee grote claims in ieder geval uit, en in het gunstigste geval vallen claims minimaal uit.

2) De contourenkaart van het gebied moet zo klein mogelijk worden gehouden. Het chemiecluster in Delfzijl en de Stad Groningen zijn grote schadeclaimrisicogebieden en moeten zo veel mogelijk worden uitgesloten. De innige contacten tussen Akzo Nobel en Shell zullen ons helpen, en dat de Stad Groningen uit angst voor imago-schade niet als bevingsstad bekend wil staan, is in ons belang, bovendien hebben we ze afgekocht met vergoedingen voor gemeentelijk en publiek vastgoed en het Forum.

Lobby en PR

1) Europese politici en diplomaten zullen worden uitgenodigd voor debatten en zullen in de watten worden gelegd. Zo kunnen wij ze ‘informeren’ over onze visie.

2) Dit jaar worden de verkiezingsprogramma’s van de landelijke partijen geschreven. Shell zal een positief, zogenaamd groen visiedocument op basis van bovenstaande schrijven als input voor de verkiezingsprogramma’s van alle partijen.

3) Een extra team van specialisten zal de komende tijd key journalisten (landelijk), key kamerleden, key politici en adviseurs die de verkiezingsprogramma’s schrijven structureel blijven ‘informeren’ over onze visie. Een lijst van deze key targets zal worden opgesteld en benaderd.

4) Winproject NAM zal uit hoofde van de directeur een vriendelijk, Groningen-georiënteerd geluid laten horen om de opinie middels de lokale politiek en journalistiek onder controle te houden.

Andere invloedssferen

Sterkere positie danwel invloedssfeer verwerven in directies GasTerra, EBN, EZ, MinFin. Politici en ambtenaren informeel voorsorteren op functies binnen Shell. Nationaal Coördinator Groningen informeren over visie en standpunten, hij zal een mild geluid laten horen, want is één van de grootste gaslobbyisten in Europa geweest. (Intern noemen we hem Hoofd Spiegeltjes en Schelpjes). Nieuwe CdK Groningen informeren over visie en standpunten, want zijn huidige standpunten zijn een liability voor ons mooie Shell.

Juridische onderwerpen
1) De term mijnbouwschade brengt een risico van gevolgschades (bodemdaling, et cetera) met zich mee en dient nooit gebruikt te worden. Verder zullen we via ons Centrum Veilig Wonen strakker toe gaan zien op het downplayen van A-schades (bevingschade) naar B-schades (gedeeltelijk bevingschade) en bij voorkeur C-schades (geen bevingschade). We proberen vanuit Shell aan te sturen op een fonds dat met overheidsgeld wordt gefinancierd, om herstelkosten voor Shell te minimaliseren.

2) We zetten onze beste advocaten en advocatenkantoren in op het in beroep gaan tegen de rechterlijke uitspraak dat waardedaling van woningen gecompenseerd moet worden.

3) We onderzoeken welke gevolgen het heeft als het NAM failliet wordt verklaard als de claims hoger zijn dan het NAM direct kan vergoeden. Dit juridisch onderzoek zal zich met name focussen op ontwijking van aansprakelijkheid van de aandeelhouders en met name het voorkomen van hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuur, in geval van aansturen op faillissement van het NAM.

#fuckdegroninger

Drie Kusjes, Driekus Vierkant

 

 

Advertenties
Geplaatst in GAS

Het GAS WOZ bezwaarschrift

Het GAS WOZ bezwaarschrift
Door Juridriekus 

>>> Download het WOZ Bezwaarschrift (RTF) <<<

woz

Alstublieft! U gaat serieus geld besparen! Een kadootje van GAS – Ga Anders Stemmen voor iedereen met een woning in het door aardbevingen geteisterde Groningen (en een beetje Drenthe): een stevig door juristen onderbouwd bezwaarschrift tegen de WOZ.

Stappenplan

  1. Zodra u een WOZ beschikking ontvangt, download ons WOZ Bezwaarschrift
  2. Vul de in [rood] gemarkeerde details in (adresgegevens, WOZ-nummer, etc)
  3. Uitprinten en per post EN aangetekend opsturen naar uw gemeente

Je gaat toch geen geld betalen aan een overheid die je veiligheid in gevaar brengt?

Huizen onverkoopbaar dus geen waarde
De wet op de WOZ stelt dat je gemeente de hoogste verkoopbare waarde van je woning moeten toepassen. Maar door aardbevingen wil niemand nog een huis kopen in het gehele gebied waar aardbevingen plaatsvinden. Je woning is onverkoopbaar. Of je nu wel of geen schade hebt. Geen kopers is geen markt, geen markt is geen waarde, dus de WOZ dient op nihil te worden gezet.

Belastingen
De WOZ waarde van je woning wordt gebruikt voor tal van belastingen van gemeente en de Staat. Denk aan OZB heffing en rioolheffing. Maar de WOZ wordt ook gebruikt bij het bepalen van het eigenwoningforfait en van successiebelasting. Ook werkt de WOZ door in energiebelasting en de gaswet. Ook waterschappen hanteren de WOZ. Je kan jaarlijks honderden euro’s besparen als je bezwaar maakt.

Statement: veiligheid
Maar nog belangrijker dan honderden euro’s over houden: je maakt ook een statement naar je gemeente: zorg voor mijn veiligheid. En je maakt een statement naar de Staat: zorg voor mijn veiligheid. Ze hebben zich de afgelopen decennia niet bekommerd om je veiligheid. Alleen om je geld.

Geldkraan dicht
Het beste signaal dat je af kan geven is niet de gaskraan maar de geldkraan dichtdraaien. Wij hebben niet op ze kunnen rekenen. Wij hebben hen niet nodig. Zij ons geld wel. Wie heeft dan eigenlijk de macht? Juist. U. Maak er gebruik van.

Oproep aan gemeenten
Gemeenten, burgemeesters, wethouders, raadsleden en ambtenaren: u bent maatschappelijk en juridisch verantwoordelijk. Kies voor de veiligheid van uw inwoners en zet de WOZ op nihil. Houdt u aan de wet. Ook u woont in onverkoopbare woningen. Stuur zelf ook dit bezwaar in. Ook het vastgoed van de gemeente is waardeloos geworden. Stel de Staat der Nederlanden, Shell en ExxonMobil bij voorbaat aansprakelijk voor alle kosten en schade die deze bezwaarprocedures veroorzaken.

GAS. Ga Anders Stemmen. En teken bezwaar aan.
Download hier het WOZ Bezwaarschrift (RTF). Ook voor bedrijven.

Graag gedaan! Nu zijn jullie zelf aan zet. Roep iedereen op.
Kleine moeite, dus GAS EROP! En twitter mee.

 

Oh en bezit u nog aandelen van (of belegt u in fondsen met) Shell, ExxonMobil of Staatsobligaties? Foei!

Geplaatst in GAS

GAS Manifest: Ga Anders Stemmen

Het GAS Manifest: Ga Anders Stemmen

Download het GAS manifest als PDF

Bekijk het GAS manifest als afbeeldingen:

 

GAS 1GAS 2GAS 3GAS 4GAS 5GAS 6GAS 7GAS 8

 

HET GAS MANIFEST
Volg en steun ons op Twitter

De knop moet om!
In Groningen kan het. De Groninger kan het. Stop met het calimero-syndroom. Stop met zeuren. Stroop de mouwen op. Wij zijn die nuchtere Groningers die hard werken en het doen in plaats van roepen. Alles kan hier. Iedereen krijgt de kans. Pak die dan ook. Iedereen heeft het recht om geluk na te streven. Niemand anders is verantwoordelijk voor je geluk. Zeker de overheid niet. Doe je niet mee? Ga je hand maar ophouden in Den Haag zoals zij al jaren bij ons deden. Wij hebben Den Haag niet nodig. Zij onze gasbaten wel. Cultuurverandering!

Groningen veilig, Onafhankelijk Groningen
Groningen is vijftig jaar misbruikt als koloniaal wingebied. De verantwoordelijke partijen in het Gasgebouw (de Staat der Nederlanden, EBN, Shell, ExxonMobil, GasTerra) hebben de veiligheid van inwoners in gevaar gebracht. Onze veiligheid is genegeerd, ten faveure van winstmaximalisatie door gaswinning. Het waarborgen van veiligheid van burgers is de primaire taak van de overheid. De overheid heeft deze veiligheid niet gewaarborgd: integendeel, men heeft deze zelfs ondermijnd. Bovendien heeft Groningen niet evenredig kunnen profiteren van de winsten.
Derhalve kan Groningen niet anders dan zich niet meer vertegenwoordigd zien door de Nederlandse Staat. Groningen roept daarom noodgedwongen de onafhankelijkheid uit. Om de veiligheid van burgers te kunnen waarborgen: Onafhankelijk Groningen. Een republiek.

Gasbaten uit het verleden
Groningen heeft als wingebied vijftig jaar ongeoorloofde staatssteun ter waarde van meer dan 200 miljard euro aan de Staat der Nederlanden geleverd. Deze staatssteun wordt met terugwerkende kracht omgezet in een lening met rente. De Staat der Nederlanden dient deze in tien jaar dient af te lossen aan Onafhankelijk Groningen.

Gaswinning
We gaan door met gaswinning maar maximaal op halve kracht, om de veiligheid in Onafhankelijk Groningen te kunnen waarborgen. NAM, GasUnie en GasTerra worden onteigend en eigendom van alle Groningers. Bestaande exportcontracten van de Nederlandse Staat en het Gasgebouw worden door Onafhankelijk Groningen als ongeldig gezien. Deze exportcontracten zullen opnieuw worden onderhandeld met deze landen. Met de Nederlandse Staat zal een nieuw contract voor afname worden onderhandeld.

Groninger gasfonds
De gasbaten zijn voor Onafhankelijk Groningen en worden naar Noors model in een structureel fonds gestopt. Daarmee jagen we de Groninger economie aan. Geen subsidies maar investeringen. Uit de aflossing van de lening door de Staat de Nederlanden aan Onafhankelijk Groningen en met het rendement van het gasfonds worden inwoners van Groningen structureel riant gecompenseerd voor directe schade, indirecte schade en waardevermindering.

Economie
Zonder een goede economie zijn onderwijs, zorg en sociale ondersteuning niet te financieren. Groningen wordt dè economische motor van West-Europa. Alle structurele subsidies worden gestopt omdat deze in het verleden geen zelfstandige bedrijvigheid en werkgelegenheid hebben opgeleverd. Onafhankelijk Groningen gaat concurrerende belastingtarieven introduceren op arbeid en kapitaal. Bedrijven die investeren in groei, innovatie, verduurzaming en export worden vrijgesteld van belasting en krijgen voorrang voor incidentele opstartsubsidies en funding vanuit het Groninger Gasfonds. De arbeidsmarkt wordt volledig flexibel gemaakt. Internationale bedrijven mogen zich hier onder gunstige omstandigheden vestigen. Internationale kenniswerkers worden met open armen ontvangen. We willen niet alleen een kenniseconomie, maar ook een productie-economie: er is ruimte genoeg voor in onze provincie. Door lage belastingen op inkomen is de koopkracht hoog, ook voor mensen die aan de onderkant van de arbeidsmarkt beginnen.

Zorg
De zorg is moreel failliet. Bestuurders graaien terwijl in dienstverlening wordt gesaneerd. Men is meer bezig met macht dan met zorg. De zorg wordt volledig hervormd. De macht van graaiende zorgverzekeraars, bestuurders, ziekenhuizen en artsen wordt doorbroken. Er komt een algemeen ziekenfonds voor iedereen. Zorg wordt transparant. De patiënt staat centraal. Basiszorg voor iedereen, maar onnodig gebruik van zorg wordt voor eigen rekening. De baantjesmolen en de
subsidiecarrousel in de zorg wordt doorbroken. De subsidiestekker wordt uit Healthy Ageing getrokken omdat het niet tot zelfstandige bedrijvigheid leidt. In plaats daarvan wordt innovatie in de zorg vanuit bedrijfsleven gestimuleerd.

Onderwijs
Het onderwijs in Groningen is meer bezig met vastgoed en subsidies dan met aansluiting op het bedrijfsleven waardoor kansen op de arbeidsmarkt voor studenten onvoldoende zijn en studenten nu weggaan. Het onderwijs legt voortaan verantwoording af aan het bedrijfsleven in plaats van aan de overheid. Het bedrijfsleven wordt zelf verantwoordelijk voor koers, inhoud en accreditatie. De baantjesmolen en de subsidiecarrousel in het onderwijs wordt doorbroken. RuG en Hanzehogeschool worden gereorganiseerd en gemoderniseerd waarbij de RuG verantwoordelijk wordt voor toegepast wetenschappelijk onderzoek samen met het bedrijfsleven en de Hanze wordt opgeknipt in business units per sector.

Energie
Groningen roept dat het een energieprovincie wil zijn maar dit heeft tot nu toe geresulteerd in een old boys network van GasUnie, GasTerra, NAM, provincie en RuG rond Energy Valley met aanverwante bestuurders en organisaties. Een club die meer op persoonlijk gewin was gericht dan op vernieuwend beleid. Daar gaat direct de subsidiestekker uit. In plaats daarvan wordt Groningen een broedplaats voor innoverende bedrijven die zich richten op grootschalige duurzame energie,
waarbij duurzaam dus niet gaat over gesubsidieerde energievormen zoals windmolens maar om nieuwe energiebronnen en technieken die per KWh goedkoper zijn dan fossiele energie. Die ondernemingen krijgen alle ruimte in Groningen. Met als doel hier technieken te proberen en ze vervolgens te exporteren. Groningen wordt hèt energietechnologieland van Europa. Dit levert een kenniseconomie en een productie-economie op, en maakt Groningen volledig energieonafhankelijk, ook als ons gas opraakt.

Sociaal stelsel
Iedereen bouwt mee. Dat is het uitgangspunt. Voor mensen die niet in staat zijn om mee te doen is een goed vangnet. Dat is sociaal. Maar aan hangmatten doen we niet. Weiger je naar vermogen bij te dragen dan ga je maar in Nederland wonen, waar ze dat gewend zijn. Niet dat ze het zonder ons gas nog kunnen financieren, maar dat is niet ons probleem.

Milieu
We willen een realistisch milieubeleid. Geen gesubsidieerde windmolens. Groningen is voor en door mensen met ruimte voor dieren. We hebben geen natuur maar wel een prachtig cultuurlandschap. We willen een prettige en gezonde leefomgeving, dus uiteraard staan we voor realistische duurzame energie, een mooi land met vergezichten, en plek voor duurzame recreatie, rust, ruimte, plezier, werken, landbouw, wonen en toerisme.

Bestuur
Groningen kent nu de meeste ambtenaren per hoofd van de bevolking. Een te grote publieke sector remt de economie. We willen een kleine efficiënte overheid die verantwoordelijk is voor visie, bestuur, veiligheid, economische groei, infrastructuur. Elke Groninger heeft de verantwoordelijkheid hieraan bij te dragen.

Cultuur
Cultuur is essentieel maar is geen kerntaak van de overheid. Door de hoge koopkracht kunnen Groningers zelf cultuur financieren. Zelf je cultuur organiseren bevordert de onderlinge binding tussen mensen. Deze aanpak zal zorgen voor een betrokken, eigen en eigenzinnige cultuur in ons land. Culturele instellingen en hun panden worden volledig verzelfstandigd en kunnen niet terugvallen op de samenleving als ze hun financiën niet op orde hebben.

Sport
Sport is belangrijk maar is geen kerntaak van de overheid. Door de hoge koopkracht kunnen Groningers zelf sport financieren. Zelf je sport organiseren bevordert gemeenschapszin. Deze aanpak zal zorgen voor een betrokken, actiever en eigenzinnige sportcultuur in ons landje. Sportverenigingen en hun infrastructuur worden volledig verzelfstandigd en kunnen niet terugvallen op de samenleving als ze hun financiën niet op orde hebben. Scholen krijgen een belangrijker rol om sport te faciliteren.

Welzijn, leefbaarheid
Krimp is een trend die je niet tegengaat maar faciliteert. Leefbaarheid is geen overheidstaak maar je bent zelf verantwoordelijk voor de sfeer en de netheid van je erf, je straat, je buurt, je wijk, je dorp of stad. Door de sterke economie en hoge koopkracht kun je onderling met elkaar veel voor elkaar krijgen. Eigen verantwoordelijkheid eerst. Dit geldt ook voor welzijn: zorg voor elkaar, zorg voor je buren. Kinderopvang wordt laagdrempelig zodat iedereen maximaal kan deelnemen aan de maatschappij. De overheid faciliteert en draagt zorg voor uitstekende infrastructuur.

Internationaal
Wij zijn een internationaal georiënteerd land. Bedrijven zijn welkom. Iedereen die aan onze economie wil bijdragen is welkom. We handelen graag. We concurreren graag, ook op niveau belastingen. Wie niet welkom is, is diegene die probeert te parasiteren op onze rijkdom, onze cultuur, of probeert deze te ondermijnen. Ons internationaal beleid is gericht op handel, niet op oorlogsvoering of financiële hulp in corrupte landen.

Democratie
In Groningen wordt de Grondwet strakker gehandhaafd. We zijn een directe democratie naar Zwitsers model met veel referenda en veel controle op de overheid. We nemen een constitutioneel hof zodat elke wet getoetst kan worden aan de grondwet, om grondrechten van burgers te kunnen waarborgen. Elke bestuurder, ook die van met publiek geld gefinancierde instellingen, wordt gekozen om misbruik van posities zoals in het verleden voorkwam te voorkomen.

Vrijheid en privacy
Groningen wil geen Nederland zijn met een spionerende overheid. Wij garanderen vrijheden en privacy van onze inwoners. Bedrijven worden aan strikte privacyregels onderworpen. We zijn een vrij land met moderne West-Europese waarden: je gelooft wat je wil en dwingt jouw ideologie niet een ander op. Wees eigenzinnig, wees kritisch, voer debatten. Je mag beledigen, de grens ligt bij geweld.

Financieel
Gasstaat Groningen is één van de rijkste landen ter wereld. We zijn de nummer vier van rijkste regio’s in Europa. We willen een kleine betaalbare overheid die de economie op één zet, die zorgt voor groei, die slim omgaat met energie en export, en die met fondsen werkt. De begroting mag niet negatief zijn, en bestuurders dragen persoonlijke verantwoordelijkheid. Op banken wordt streng toegezien. Financiële woekerproducten zijn verboden. Banken dienen niet alleen spaar-
rekeningen met concurrerende rentes maar ook garantierekeningen aan te bieden waarbij inleg niet wordt uitgeleend zonder toestemming van de spaarder. Belastingen worden eerlijk verdeeld met een vlaktaks naar draagkracht en zijn internationaal concurrerend.

Veiligheid
Groningen moet de veiligheid van inwoners kunnen waarborgen. Niet alleen met betrekking tot aardbevingen maar ook onderling. De politie wordt sterk hervormd. Minder vergaderingen, meer op straat. Minder bestuurders, meer agenten. We stoppen met burgers lastig vallen, we gaan weer criminelen vangen. Groningen moet zich als rijk land ook kunnen verdedigen, tegen andere landen en tegen terroristen dus we willen een defensie die niet meedoet aan internationale oorlogsvoering.

Europa
Onafhankelijk Groningen ligt in Europa. We zijn Europa. We zijn echter geen vol lid van de EU. Wij willen autonoom kunnen beslissen over ons land. We willen geen netto bijdrager zijn aan een bureaucratische moloch waarin we nauwelijks een stem hebben. Economisch doen we graag mee aan een Europese Economische Unie.

Nederlandse partijen en politici: J’Accuse!
Geen enkele Nederlandse politieke partij – in kabinet of in oppositie – heeft de afgelopen decennia iets gedaan voor de veiligheid en de belangen van Groningen: ondanks sterke aanwijzingen over aardbevingen en onveilige situaties hebben ze winstmaximalisatie van gaswinning doorgedrukt en geaccepteerd en weggekeken.

PvdA, VVD, CDA, D66, maar ook SP, PVV, GroenLinks, en alle andere partijen zullen hier verantwoording voor moeten afdragen. Dit geldt ook voor hun bestuurders en politici: lokaal en regionaal. Zij waren erbij. Zij waren voor dit beleid. Zij hebben de gasbaten verkwanseld. Voor eigen gewin gebruikt. Voor hun valse ideologieën ingezet. Niet voor ons. Ons geld. Ons gas. Onze veiligheid. Zij zijn verantwoordelijk. In Onafhankelijk Groningen is geen plek voor zulke bestuurders.

Elke politicus van één van deze partijen die ineens begaan is met Groningers, onze veiligheid, onze economie, die nu ineens roept dat de gaswinning moet worden teruggedraaid: het is verkiezingspropaganda. Retoriek. Pluchezoekende populisten.

GRONINGERS VERENIGD

Wij roepen Groningers en Groninger bestuurders op hun lidmaatschap van hun Nederlandse politieke partij openlijk op te zeggen en zich aan te sluiten bij GAS. Ga Anders Stemmen.

U en zij hebben nu de keuze: kies voor Nederland of kies voor Groningen.

Laat persoonlijke belangen, partijbelangen en belangen
van de Nederlandse Staat ons niet meer verdelen.

Links, rechts, midden: welke stroming u ook aanhangt:
het is allemaal ondergeschikt aan het Groninger belang:
veiligheid, vrijheid, geluk nastreven en het recht onze eigen toekomst te kiezen.

Er gaat niets boven Groningen

Kies samen voor Groningen

Voor onze kinderen. Voor onze veiligheid

Voor onze toekomst. GAS EROP en denk mee

Volg en steun ons op https://twitter.com/GAS_Groningen