Oh krantje toch

oh krantje toch
door onafhankelijk neutraal medium en goedkoper advertentieplatform Driekus Vierkrant

Driekus lag vanochtend in zijn bedstee te labbekakken en opende geheel 2.0 modernistisch zijn lievelingskrantje op haar digitale tablette. En ons scherpe oog viel op een opinieartikel over een naar geruchten €50.000,00 kostend onderzoek naar het succes van de Groninger Dialoogtafel: de natte droom van polderende vergadertijgers. Opklik voor groot:

opinie dialogtafel DvhN 7-7-2015
opinie dialogtafel DvhN 7-7-2015

Het ronkende artikel was mede geschreven door mede-auteur van het rapport Heinrich Winter, alhier vermeld als Hoogleraar Bestuurskunde. Een hoogleraar. Wauw! Dat impliceert dat je onafhankelijk, neutraal, wetenschappelijk en intelligent bent.

 

Maar. Driekus kent zijn pappenheimers. Heinrich Winter schreef deze opinie geheel niet in de functie van hoogleraar zijnde. Deze titel werd hier voor het gemak even gebruikt. Neen, Heinrich schreef dit uit functie van zijn rol als directeur van onderzoeksbedrijf Pro Facto. Gelieerd aan de RuG.

Pro Facto is het bedrijf dat de opdracht verkreeg om de Dialoogtafel te onderzoeken. Samen met de RuG. Dus je bent hoogleraar bij de RuG EN directeur van een bedrijf dat samen met de RuG onderzoeken uitvoert. Lekker is dat. Dubbele petten. Hoe zuiver worden de belangen afgewogen? Hoe onafhankelijk ben je dan?

En dan denkt u: “boeien, er zijn zoveel van die lui met dubbele petten en natuurlijk wordt elkaar de bal toegespeeld en nee dat is niet netjes en wtf waarom schrijft de krantje van Pieter Sijpersma dit eigenlijk niet op, maar goed boeien ik ga weer lekker labbekakken.”

Ja maar ho wacht. Er is iets meer.

Heinrich Winter is ook de baas van Carine Bloemhoff. Carine is actief PvdA en gemeenteraadslid in stad050Groningen. Pro Facto werkt voor de Gemeente Groningen. Worden deze belangen wel netjes gescheiden?

Heinrich Winter is ook de man van Gea E. Boerma (PvdA). Gea is niet alleen hoofd afdeling bestuur, juridische zaken en communicatie bij de Provincie Groningen, ze is ook kabinetschef van CdK Max van den Berg (PvdA).

(Gea (hi! hartjes!) en Driekus hebben een geschiedenis. Namelijk dat Gea nooit iets van zich liet horen terwijl Driekus officieel verzoeken deed om documenten op te vragen via de WOB over een dodelijke rapport over Energy Valley dat ook de CdK raakt, maar niets geen enkele reactie. Ze houdt zich daarmee niet aan de wet. Toch wel een dingetje, voor een ambtenaar met een dergelijke functie. We zijn zo verdrietig! Maar dit terzijde.)

Kijk en dan begint er bij Driekus wel wat te knagen in het door Lagavulin geteisterde brein. De banden tussen al die personen zijn wel erg nauw. Provincie, gemeente, RuG, Pro Facto: er liggen directe lijntjes tussen deze personen. Zowel gemeente als provincie laten opdrachten uitvoeren door Pro Facto. Een medewerkster van Pro Facto is onlangs bij de provincie gaan werken. Bij de vrouw van de baas.

 

En dat kan in theorie allemaal zuiver zijn. Maar weet even dat de dialoogtafel de hobby is van CdK Max van den Berg (PvdA). Met ex050 wethouder en ex050 burgefeester Jacques Wallage (PvdA) als co-voorzitter. Waarbij dus hardcore PvdA-ers die directe banden hebben met elkaar en de betrokken organisaties, betrokken zijn bij het onderzoek naar het functioneren van diezelfde Dialoogtafel.

WIJ VAN WC-EEND ADVISEREN WC-EEND

Ha! Zo kennen we onze sociaal-democraten weer! Baantjes en elkaar opdrachten toespelen. En als het politiek zo uitkomt, duwen we een bevriende hoogleraar naar voren die roept dat het allemaal geweldig is.

Kijk dat mensen die elkaar kennen, elkaar de bal toespelen, dat is ons mensen eigen. Maar volgens ons zou je juist bij dergelijke gevoelige onderwerpen elke schijn van belangenverstrengeling willen voorkomen.

Bovenstaande opiniestuk werd niet geschreven uit hoofde van het hoogleraarschap bij de RuG. Het werd niet geschreven uit hoofde van directeur van het onderzoeksbedrijf. Het werd geschreven vanuit politiek PvdA-belang.

Om dit soort conclusies vraag je als je de belangen zo verweeft. Met als gevolg dat niemand dergelijke onderzoeken nog gelooft. Misschien is het onderzoek inhoudelijk wel correct uitgevoerd. Maar misschien ook niet. Wie kan het nog zeggen? Dit is een smet op de RuG: hoe onafhankelijk en wetenschappelijk zijn jullie hoogleraren? Als ik de RuG was zou ik het niet prettig vinden dat banden zo verweven zijn, en ook niet dat iemand de titel hoogleraarschap gebruikt om andere rollen en agenda’s te promoten.

Het meest verwonderen wij ons over de rol van de krant. Hoe kan het toch dat de krant klakkeloos neerzet dat iemand dit uit functie van hoogleraar opschrijft. Weet men dan werkelijk niet welke andere rollen en agenda’s er spelen? Of weet men dit wel maar wil men dit niet met de lezers delen? Welk belang heeft de krant daar dan bij?

Wat is erger? Een domme krant of een krant die bewust informatie achterhoudt? Kiest u maar. ja nu ok dit was natuurlijk dik gechargeerd maar u kent uw driekus hè ;P

Nou Pieter Sijpersma: plaats je dit artikel binnenkort als opiniestuk in je dodebomenmedium?

Drie Kusjes, Driekus Vierkant

Driekus Vierkant is bijzonder hoogleraar journalistiek aan de Independent Farmers Academy te Kiel-Windeweer. Maar hij schreef dit artikel niet uit hoofde van die functie. Nee, dit is op onpersoonlijke titel. Driekus is geen lid van een politieke partij of beweging. Driekus heeft maar één belang en dat is het vriendjesnetwerk in onze regio blootleggen. Dit vriendjesnetwerk speelt elkaar de bal toe en helpt de regio geen steek verder maar kost ons wel geld. 

 

update: Een hoestende ambtenaar met rode markante bril en Groningse tongval faxte dit gerucht door naar onze burelen: pretonderzoek kostte u €50.000,00. hihihi.

update: Ongewenste opmerkingen en bevindingen konden nog worden gecensureerd. Staat op een eloquente wijze omschreven in de offerte waar overigens opmerkelijk genoeg geen bedragen in zijn vermeld. Wie tekent nu een offerte zonder bedragen:

 

 

Advertenties

Wereldeconomie en labbekakken

Wereldeconomie en labbekakken
Door wereldburger Driekus Vierkant
geschreven te Kiel-Windeweer anno 2015

Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Dankzij Gronings gas, onze internationale handelsgeest en de stabiliteit in ons land hebben we hier ongekende welvaart.

Nu is die welvaart broos. Ten eerste omdat we boven onze stand leven: de staatsschuld neemt extreem toe. De overheid en iedereen die via de overheid geld ontvangt stort dit land diep in de schulden. Ook staat Nederland bovenaan in het rijtje landen met de grootste hypotheekschulden.

Ten tweede is onze welvaart broos omdat we onze welvaart ook danken aan het beroven van andere landen van hun natuurlijke bronnen, of het inzetten van werkkapitaal in die landen tegen bijzonder lage kosten. Andere landen helpen we juist dankzij onze kennis en handelsgeest aan betere producten, infrastructuur, productie, werk, en kennis. Soms ten koste van onze eigen positie. Of we een ander land ondermijnen, of een land helpen ten koste van onszelf, het interesseert ons eigenlijk niet, zolang ons korte termijn-doel maar wordt behaald: handel.

Hoe meer wij afhankelijk zijn van andere landen (denk hierbij aan instabiele schurkenstaten) voor hun natuurlijke bronnen en werkkapitaal, hoe instabieler onze eigen welvaart. Hoe meer wij andere landen aan onze eigen kennis helpen, hoe minder wij deze kennis exclusief kunnen gebruiken.

Groningen bezit één van de grootste rijkdommen van de wereld: gas. Eigen, goedkope energie is cruciaal voor een land: je bent onafhankelijk en je kan internationaal concurreren. Echter, de Nederlandse overheid heeft energie extreem hoog belast, waardoor wij als burgers en bedrijven respectievelijk minder koopkracht hebben en internationaal niet kunnen concurreren. Ons gas wordt tegen afbraakprijzen verkocht aan andere landen, waardoor Nederland zelf energie moet importeren: dit beleid dient niet het Nederlandse belang. Bovendien ziet de regio Groningen nauwelijks iets terug van de rijkdom: vrijwel alle gasbaten zijn in ambtenaren, uitkeringen en Randstedelijke projecten zoals de Rotterdamse haven en Schiphol gepompt: dat zijn geen economische Parels van Trots maar matig renderende subsidieslurpers. De gasbaten zijn verkwanseld en Groningen zit met de schade. Er moeten dus nog miljarden worden terug-genivelleerd, tien procent van de gasbaten moet naar Groningen, om hier de economie aan te jakkeren.

Nederland is verder het meest genivelleerde land ter wereld. Dit bracht stabiliteit en welvaart voor iedereen. Maar deze nivellering is doorgeslagen: mensen hebben het misschien wel iets te goed in ruil voor wat ze er voor moeten doen. Het woord ‘verdienen’ is niet voor niets letterlijk iets verdienen. Te lang in je comfort zone zitten betekent dat je minder hoeft te innoveren, minder hoeft te bereiken. Je hebt het toch goed? De noodzaak tot competitie is weg, met het risico dat mensen passief en lui worden. De Dutch Disease is erger dan ooit. Lief en vredig maar gezapig. Hier geboren zijn geeft je niet meer rechten dan mensen die elders geboren zijn: wel meer kansen: grijp die dan ook. Je bent verantwoordelijk om in je eigen onderhoud te voorzien. Alleen voor zij die fysiek of geestelijk werkelijk niet in staat zijn bij te dragen is ondersteuning vereist. In andere landen zijn mensen bereid meer risico’s te nemen. Men is bereid harder te werken. Men is bereid ons te beconcurreren met onze eigen handelsgeest, met onze producten, zelfs met onze kennis. En als wij niets doen laten we ons beconcurreren, omdat wij er ooit voor kozen onze productie economie te outsourcen, omdat wij onze eigen arbeid veel te duur maakten, omdat wij onze belastingen veel te hoog maakten en omdat we onze kennis weggeven of verkopen.

Sinds de EU is in Europa een enorme nivellering gaande. Nederland is een netto bijdrager aan de EU. Onze belastingen gaan naar subsidies in andere landen om elders in de EU bedrijven te stimuleren die Nederlandse bedrijven beconcurreren. Met bovendien goedkoper personeel en met lagere belastingen. Geen wonder dat ook Nederlandse bedrijven dan over de grens gaan kijken, niet alleen voor handel maar ook voor het inhuren van arbeid en voor het optimaliseren van belastingen. Niet alleen grote multinationals doen dit: steeds meer MKB krijgt toegang tot dergelijke faciliteiten. En het MKB is de echte motor van onze economie. En dat MKB duwen we nu dus ons land uit, wederom omdat arbeid hier te duur is, en omdat belasting op arbeid en op winst te hoog is in Nederland ten opzichte van andere Europese landen. Maar ook omdat de werkethos van personeel in Nederland lager is dan die in andere Europese landen: mensen zijn verwend: oudere werknemers zitten vastgeroest in verworvenheden zoals CAO’s en jonge werknemers verwachten bij hun eerste baantje dat ze maar 32 uur per week hoeven te werken. In Oost-Europa zitten hordes enthousiaste mensen klaar om deze banen over te nemen: en dat is niet meer beperkt tot banen als vrachtwagenchauffeur of stukadoor: nee ze staan te popelen om managementfuncties en hightech functies in te gaan vullen. Tegen een fractie van wat Nederlanders kosten en ze zijn bereid om 60 uur per week te knokken. Onze kenniseconomie is niet te beschermen: juist dankzij Internet is (onze) kennis binnen een split second overal ter wereld aanwezig. Onze eigen universiteiten openen notabene vestigingen in China om onze kennis weg te geven. Internationale studenten komen hier van ons leren en beconcurreren ons vervolgens vanuit hun eigen land met onze kennis.

De trend van globalisering is niet te stuiten. Je grenzen dichtgooien en je eigen markt beschermen betekent je als land afzonderen van de wereldeconomie. Dat is geen optie. Die optie is zelfmoord voor een land zonder serieus grote bronnen: het Groninger gasveld is al half op en we waren zo dom het Noorse model met een riant gasbatenfonds niet te volgen. Nederland zal dus moeten accepteren dat we in een open wereldmarkt keihard moeten innoveren en moeten durven concurreren. Doen we dit niet, dan vervallen we tot een derde wereldland. Heel Europa dreigt zelfs een derde-wereld continent te worden als we geen goede strategie gaan volgen. Andere werelddelen zijn in opkomst, ze hebben natuurlijke bronnen en ze hebben miljoenen, zelfs miljarden mensen die ons welvaartsniveau willen bereiken: desnoods, of zelfs graag ten koste van ons.

Zo’n internationale strategie kan alleen werken als Nederlandse bedrijven internationaal gaan concurreren, hier gaan innoveren, hier hun personeel inhuren, hier hun geld uitgeven en hier hun belasting betalen. Om dit te kunnen hebben Nederlandse bedrijven een internationaal fair level playing field nodig: betaalbare arbeid, een productie-economie, een niet-academische kenniseconomie, lage belastingen en een positieve, constructieve en competitieve arbeidsethos. Nederlandse bedrijven hebben de wereld aan hun voeten, we hebben zoveel kansen, maar het is nu wel het moment om die te gaan pakken.

Geen politieke partij zal dit durven zeggen maar veel Nederlanders zullen moeten accepteren dat hun welvaartsniveau omlaag zal gaan. Arbeid moet goedkoper worden want de lonen zullen omlaag moeten. Gebeurt dit niet, dan zullen banen verdwijnen. Geen politieke partij zal aandurven de overheidsbegroting te saneren maar het is noodzakelijk de lastendruk onder het niveau van andere landen te krijgen om internationaal te kunnen concurreren. Anders zullen bedrijven verdwijnen. We zullen de productie-economie weer naar Nederland moeten halen: ook mensen met een HBO-diploma (voor wat het nog waard is) zullen moeten accepteren dat er niet voor iedereen een management of hightech functie beschikbaar is. Werk is werk. Beter dan geen werk. Onderwijsinstellingen zullen veel minder academisch maar veel meer industriegericht moeten werken: accreditatie door bedrijven als afnemers van de slimste en meest toegepaste en meest op de markt aansluitende studenten van de wereld is essentieel.

En last but not least: mensen moeten wennen aan de noodzaak om hard te werken voor behoud van welvaart. Voor jou duizend anderen uit China, voormalig Oostblok, Brazilië, India, België, Duitsland. Die wel willen.

Dat brengt ons op de discussies over het basisinkomen. Het principe van het basisinkomen druist volstrekt in tegen de noodzaak om collectief de mouwen harder op te stropen. Het basisinkomen belooft de hoogste vorm van welvaart te bieden maar het tegendeel is waar, juist omdat het de broodnodige werkethos ondermijnt.

Overigens: welvaart is niet hetzelfde als geluk. Mensen zijn het gelukkigst als ze actief kunnen bijdragen aan de samenleving in plaats van deze te ondermijnen door zich er afhankelijk van op te stellen.

Daarom stellen wij voor alle labbekakken een jaar zonder inkomen naar een economisch opkomend land te sturen, om ze te leren hoe bevredigend het is om bij te dragen aan een positieve, groeiende economie en om je eigen geld te verdienen.

Broccolifields Forever!

 

Waarom de economie van 050 slecht gaat

image

kuch. Gemeente. Hanzehogeschool. RuG. UMCG. Gasunie. Culturele sector. Veulste veul ambtenaren! Netto betalers zijn mensen in de private sector die belasting betalen waar Netto ontvangers salaris of uitkering van ontvangen.

Een zware meerderheid leunt op een kleine minderheid. Onderdrukking! Tijd om te nivelleren.

Groninger Forum

DE GESCHIEDENIS VAN HET GRONINGER FORUM
door cultuurhistoricus en wolthoornfan Driekus Vierkant

bodemlozeput sja het is wel een attractie zo
bodemlozeput sja het is wel een attractie zo

In de jaren ’90 vonden stadsregenten (ja PvdA en een beetje nep-PvdA dat zich D66 noemde) dat de unieke wederopbouwarchitectuur aan de Grote Markt vernield moest worden want de V&D (ja die nu bijna failliete dinosaurus) eiste dat er een parkeergarage kwam anders zou men vertrekken. Dat werd door de gemeente verkocht als ‘we gaan de boel mooi maken’.

De gemeente hield heel modern en Democratisch666 een referendum en de hele stad zei NJET want auto-hatende eng-fanatieke fietsterroristen (Milieudefensie, Fietsersbond, ROVER, GroenLinks, SP, JS, Student en Stad) hadden totaal niet onderbouwd geroepen dat de Martinitoren om zou kunnen vallen door het graven en heien van die ondergrondse parkeergarage. Die domme Stadjers trapten erin dus NJET.

Nou de V&D was not amused natuurlijk en de gemeente was ook pissig. Die parkeergarage moest en zou er toch komen. Dan maar op de plek achter de Oost-wand. Ondergronds want auto’s zijn zo lelijk. Ja fietsen ook. Veel Groningers ook. Maar wat zet je er bovenop??

In Café de Wolthoorn zaten vijf mannen aan de bar. Type dikke buik. Markante bril. Lange beige overjas en rode sjaal hingen over de barkruk. Bier vloeide rijkelijk. Er mocht nog gerookt worden. Hun instellingen waren ten dode opgeschreven. Want ja. Een bibliotheek? Internet. Een museum? Internet. Een Filmhuis? Internet. Geen goede toekomst voor hun positie en de greep van de partij op de stad via cultureel-maatschappelijke instellingen. En hun baantjes. Ze bedachten een list. Als je nu een groot cultureel pand bovenop die parkeergarage zet, en dat door de gemeente laat betalen, dan heb je gegarandeerd voor 25 jaar huisvesting en zal de gemeente je ook zeker 25 jaar lang in leven houden.

Een hilarisch wollig document over gemeenschapszin (lekker samen gemeenschapszinnen) en een plek voor informatie (hahaha, Internet), en een plek voor geschiedenis (ja lekker achteruit mijmeren in plaats van de stad een toekomst te geven) werd geschreven. Over het Huis van Informatie & Geschiedenis. Waar burgers konden debatteren (alsof we daar al niet genoeg plekken voor hebben: zalen, pleinen, kerken, stadhuizen, buurtcentra en kroegen zat). Een Forum. Alsof debat nog bakstenen nodig heeft in de 21e eeuw. Hallo, Internet! Tegenwoordig debatteren we via WhatsApp, Twitter en Facebook. Gemeenschapszin gaat via social media. En wil je bij elkaar zitten, dan ga je lekker in de kroeg zitten. Of een koffietentje.

Maar ja. De gemeente had dit nodig. V&D zat te pushen. Er werd voor de gein nog een prijsvraag uitgeloot. Maar de ambtenaren, politici en bestuurders van de kunstinstellingen hadden het al met elkaar beklonken in De Wolthoorn: Het Groninger Forum moest het worden.

Burgers eisten wederom een referendum. Wijs geworden door het eerdere referendum, werd er een list bedacht. We gaan burgers niet laten kiezen OF er een Forum komt, nee we laten ze heel democratisch (MOEHAHA) kiezen tussen een paar plannen. DAT die parkeergarage en het Forum er komen, dat rammen we ze door de strot. Mooi hoe wethouders graag iets achter willen laten. In beton. Kost wat. Heb je ook wat. Beton. Waardeloos vastgoed, dat wel. Maar toch. Prestige! Geld zat toch? De OZB kan best omhoog. Heel cultureelsubsidiekliek Groningen werd geronseld om VOOR te stemmen. Want ja. Tralala subsidiegeld! Met een nipte 53,4% werd de victorie gekraaid. Fuck de democratie, leve ons subsidieclubhuis. Een ode aan de sociaal-democratie want via cultuur kun je je sociaal-democratische heilfilosofie verder onder demense verspreiden. Brood en spelen en geef ze subsidiebaantjes en ze stemmen slaafs op je.

De speculatie in panden in het gebied was al in volle gang. Voortvarend ging de gemeente alle panden in het gebied opkopen. Miljoenen. Vindicat regelde op kosten van de gemeenschap een volledig nieuw pand.

We krijgen een Forum! Een nieuw pand! Een enorme aardappel! Wat zullen we er eigenlijk mee gaan doen? Eh. Ja. Nou. Eh. Dus iets met gemeenschapszin. En een museum. Een bibliotheek.  En een bioscoop.

Ja maar ho wacht eens even zegt u. We hebben toch twee hele moderne bioscopen in 050? Pathé aan het Zuiderdiep en dat enorme ding in de Euroborg. Kunnen die slecht bezochte en tenenkrommende filmhuisfilms over de feminisering van Iraanse lesbiennes in de jaren 70 daar niet worden vertoond? Nee zeg. De gemiddelde Imagesbezoeker haalt haar neus natuurlijk op voor zulke platte commerciële bioscopen. Die zal en moet per sé haar biologische muntthee met rietsuiker en speltkoekje in een kreatiefe sfeer in de binnenstad consumeren en wil niet al te ver op haar bakfiets helemaal naar het Europapark moeten. Nee hoor, voor haar verfijnde en verheven cultuur hoort de belastingbetaler op te draaien. Een eigen bioscoop dus.

En maar wacht eens even. Zegt u. Die bibliotheek. Heeft die niet een enorm en modern pand al vlak aan de Grote Markt? Waarom alweer een nieuw pand? Sowieso, wie gaat er nog naar een bieb? We hebben allemaal computers en tablets en e-readers en smartphones en boeken zijn tegenwoordig zo goedkoop en je kan ze zelfs gratis ruilen. Via Internet en socialmedia. Het principe van een bibliotheek is TOTAAL ACHTERHAALD. Ja klopt. Maar er is nu eenmaal een groep in de samenleving die zich melancholisch vastklampt aan het verleden. Als het ze zo uitkomt natuurlijk. Want deze labberkakken houden wel van moderne uitkeringen (sorry we bedoelen natuurlijk een basisinkomen) en willen wel een gratis wasmachine en flatscreen op kosten van de samenleving. Maar BOEKEN. HALLO BOEKEN ZIJN ZO MOOOOI. Dus u gaat hard betalen. Voor een bibliotheek. Een fucking bibliotheek. En dan niet een bibliotheek die hele bijzondere boeken uit de oudheid of zo huisvest hè. Nee, gewoon standaard boekenpulp die je overal kan vinden. Oh en RuGje nooitgenoeg wil dat stukje vastgoed van de huidige bieb best wel inlijven hoor.

En verder dan? Musea hebben toch ook allemaal plek in de stad? Ja maar een plekje recht achter de Grote Markt is wel chill hè. Je moet goed voor jezelf zorgen. Immers. Zeker als een ander betaalt.

Verder wil niemand dat Forum hè. Het brengt niets nieuws. Oude wijn in nieuwe zakken. Bedorven wijn zelfs. Kijk, Groningers zijn sowieso tegen verandering. Chagrijnig stug volk. Ambitie is vies. Dus elk plan wordt negatief en met argwaan ontvangen. Maar Groningers zijn niet dom. Iedereen weet dat hier miljoenen en miljoenen worden verspeeld aan inhoudsloze prestige voor een select groepje zelfverklaarde cultuurbobo’s van de PvdA (en meeloperpartijen). Geld dat bij andere culturele instellingen weg is getrokken. Kaalslag daar en niks nieuws in het Forum.

Heel Groningen waarschuwde: een pand bouwen zonder dat er een plan voor is, is de wereld op zijn kop. Er was niet alleen geen business case: ER WAS DOMWEG GEEN INVULLING. Het enige dat men wist, op voorhand is dat er structureel miljoenen per jaar in een Forum wordt gepompt, zonder plan. Zonder concept. Zonder visie. Alleen maar wollige termen en vage plannen. Ook na een directiewisseling is er nog steeds geen goed plan. Geen business case. Wel smoesjes over werkgelegenheid. Nee dus, want een baantje in de Groninger culturele sector is verkapte werkloosheid. En smoesjes over een economische impuls want dit pand wordt een publiekstrekker. LOL! Het Forum als de Taj Mahal. Moehaha! Serieus, als je doel is veel publiek naar je stad te trekken, bouw dan een pretpark. Is ook cultuur.

En de trein dendert voort.  Zeventig miljoen CAPEX voor een niet herbruikbare betonnen aardappel. Miljoenen OPEX loss per jaar. Een gemeente werkt helaas niet als een bedrijf. Een bedrijf had sowieso eerst een plan gemaakt. Een business case. Een risicoanalyse gemaakt. Scenario’s uitgewerkt. En was tot de conclusie gekomen: dit is een bodemloze put. Zelfs als een bedrijf dit risico had genomen, dan was men halverwege tot inzicht gekomen: dit is een bodemloze put. Beter ten halve gekeerd. Maar nee. De trein dendert gewoon door. Prestige maakt blind.

Tientallen miljoenen verder, ligt de bouw van het Forum stil. Reden? Aardbevings. De Martinitoren kan omvallen! Niet vanwege heien maar vanwege gaswinning. Het Forum is niet bevingbestendig ontworpen. Terwijl men wist dat de stad last kan krijgen van aardbevingen, is toch met de bouw begonnen. De schade? een slordige 70 miljoen. HET DUBBELE. Nu al. Te verhalen op Rijk of NAM? Dat is maar de vraag.

Gemeenteraad, B&W: nivelleer (hihihi) dat Forum. Versterk die parkeergarage. En leg er een plantsoen op. Het Forumplantsoen. Waar we ons kunnen terugtrekken (ghegheghe) voor gemeenschapszin (roflol). Waar we met elkaar in gesprek kunnen gaan rond een grote bevingbestendige tafel die we de Forumtafel noemen. Waar gratis WiFi is zodat we op bankjes boeken kunnen downloaden en lezen. Met je bibliotheek. Met een drive-in bioscoop. Waar we films kunnen kijken via Netflix. Met je Filmhuis. Waar we over de toekomst kunnen praten. En over de fouten in het verleden. Met een schavot en schandpalen als monument, ter nagedachtenis aan de megalomane cultuurpausjes en de bestuurders met hun idiote verkwisting.

Drie Kusjes.

(p.s. dit artikel is het bewijs dat debat geen beton vereist. En voor gemeenschapszin ga ik nu naar De Drie Uiltjes. Moi!)

 

Voetjebal

Ja de bal is rond en broccoli is vies! Driekus vindt voetballen best geinig. Een beetje met je klompen tegen een bal trappen. Lol. Beetje ravotten. Mannen onder elkaar. Samen naakt douchen. Elkaar inzepen. En dan stoer doen aan de bar.

En ach dat profvoetbal. Sport is het niet want commercie maar who cares. Als mensen een mooie dag hebben dan gunnen we ze dat en dat iedereen dan met hun geld smijt en dat spelers dan rijk worden door mensenhandel transfers. Moet kunnen!

Dus als mensen dat met hun eigen centjes betalen best. Maar dan moet het wel hun eigen geld zijn. Kijk en daar gaat het mis met de plannen van de gemeente Groningen om FC Groningen 5.7 miljoen te geven. WAT DE F. Wat moet een gemeente die verantwoordelijk is voor dingen als paspoortjes en asfalt en prullenbakken legen en verder vooral niks meer nou met geld geven aan een commercieel bedrijf?!

Hoe zit dit? Nou in eerste plaats is de gemeente Groningen ooit zo dom geweest om een rare constructie te verzinnen voor de Euroborg. U weet wel dat Oostblokbetonnen geval. De gemeente financierde de bouw en Euroborg doet de exploitatie. FC Groningen huurt weer van Euroborg. En de gemeente draagt elk jaar een dikke €300.000,00 bij voor onderhoud aan de Euroborg. Waarom? Ja waarom.

Want een FC die commercieel is (en dat zijn ze) die moet zijn eigen boontjes doppen. Als je een stadion wil bouwen dan ga je als club naar de bank en dan leen je centjes en met je winsten uit horeca, goodies, spelerstransfers, kaartverkoop, advertenties en uitzendrechten los je die lening netjes af. Zo zou het moeten.

Maar nu is het dus een dubieuze constructie waarbij de gemeente eigenaar is van het vastgoed (kuch Groninger Museum) via zo’n vage nep-geprivatiseerde entiteit als een Euroborg (kuch Martiniplaza) en de FC de boel huurt. Ja dat is dus vragen om ellende, want als FC Groningen de huur opzegt zit je met een stuk vastgoed waar je niks anders mee kan dan er een grote parkeergarage van bouwen. Dat heet een desinvestering.

Daarmee geeft een gemeente bovendien zo’n club een machtige positie. Als de FC er een zootje van maakt dan kan de club dreigen de huur op te zeggen. En ja als je geen andere huurder kan vinden wil je deze wel heel graag behouden. Dus ga je schuiven. En schuiven. Maar een korting geven op de huur dat staat zo raar dus is men creatief geweest.

De FC en de gemeente hebben bedacht dat de jaarlijkse onderhoudsbijdrage wordt afgekocht. €5.700.000,00 wordt door de gemeente op de rekening van Euroborg gestort die het geld direct doorstort naar de FC. Daarmee word het te dure spelersfonds afgekocht. Met dat geld kunnen twee dingen gebeuren: het is WEG en dan ziet de gemeente er niets van terug, of het spelersfonds rendeert ineens zomaar goed en dan verdwijnt het rendement in de zakken van, eh, NIET de gemeente. Weg geld dus. En sja. Over vijf jaar komt Euroborg klagen dat het stadion onderhoud nodig heeft. En wie gaat dan weer centjes schuiven? U raadt het al. De gemeente Groningen.

Die 5.7 miljoen PUBLIEK geld wordt gewoon weggegeven. Aan een commercieel bedrijf. Dat tonnen en miljoenen verdient aan bekerfinales, merchandise, bier, dure kaartjes, reclame en uitzendrechten. In feite zijn de FC medewerkers en de voetballers gewoon ambtenaren, als je ze met publiek geld financiert. Dan moeten ze zich ook aan de Balkenende-norm houden.

En omdat Driekus niet wil dat de zaak op de fles gaat, maar ook niet dat 5.7 miljoen euro wordt verbrand, dat eigenlijk naar andere WEL PUBLIEKE zaken had moeten gaan, hier enkele extragratis tips van de Driekussen, voor de Gemeente Groningen:

 

1) Laat banken een audit doen op basis van een lening van 5.7 miljoen. Als alle banken dit niet aandurven zou de gemeente Groningen dit besluit zeer kritisch moeten overwegen. Durven banken het wel aan maar stellen ze aanvullende voorwaarden, neem al die voorwaarden dan over. Als je toch zo graag bankje speelt. Wat je niet bent. Wat je rol niet is. Wat je niet goed kunt.

2) Laat naast Euroborg ook FC Groningen tekenen voor dit geld. Sterker nog, laat de bestuurders en directie hoofdelijk tekenen. Dan is er een extra drive om netjes af te lossen.

3) Stel als voorwaarde dat alle assets van Euroborg en FC Groningen, dus inclusief de spelers, de merknaam, de inkomsten uit merchandise, horeca, commercie, advertenties, uitzendrechten en alle andere inkomsten en contracten als onderpand worden gebruikt zodat je niet met lege handen staat

4) Stel als voorwaarde dat alle inkomsten van Euroborg en FC Groningen, dus inclusief uit  spelertransfers, de inkomsten uit merchandise, horeca, commercie, advertenties, uitzendrechten en alle andere inkomsten worden gebruikt om dit geld af te lossen.

5) Stel als voorwaarde dat men tenminste de komende 20 jaar geen beroep op de gemeente kan doen voor onderhoud van het pand om die 5.7 miljoen nogmaals binnen te harken. Ook niet op creatieve wijze.

6) Stap uit al die vage constructies waarbij de gemeente het lulletje is dat in vastgoed investeert dat totaal nergens anders voor kan worden gebruikt, en continue moet betalen voor onderhoud of huur of exploitatie. Met dit gedrag stimuleer je luiheid bij huurders: die denken, ach de gemeente lapt toch wel weer bij.

Scoor!

Fietsstad

We hebben een nieuwe Karin Dekker en zijn naam is Paul de Rook, als je de fietsstrategie van 050 leest.

A8ZKUrw4

Ja er is groeiend fietsverkeer. Maar dat geldt ook voor auto’s. Het is niet aan de gemeente om de burger een bepaalde kant op te duwen, maar om de burger te faciliteren. Hou toch eens op met die maakbaarheid. Maar blijkbaar denkt Paul de Rook (D666) daar anders over.

Leest u even mee.

“In de komende jaren zijn duidelijke keuzes nodig om het groeiende fietsverkeer in Groningen de ruimte te bieden. Dat blijkt uit de fietsstrategie van B&W.”

Waar is dan het antwoord op het groeiend autoverkeer? Is fietsen beter dan autorijden? Heeft B&W de automobilist al gevraagd naar wat zij belangrijk vinden?

“Wethouder Paul de Rook: “We hebben in Groningen een lange traditie van goed en helder fietsbeleid. Die traditie willen we zeker voortzetten om de stad economisch vitaal, bereikbaar en gezond te houden.”

Nergens wordt onderbouwd dat fietsen de stad economisch vitaler, beter bereikbaar en gezonder maakt. Als je de stad economisch vitaler wil maken dan moet je zorgen dat koopkrachtige mensen van (ver) buitenaf de stad zich welkom voelen. Die mensen komen met de auto. Die verwelkom je niet met parkeerbetaalhaat, files, eenrichtingsverkeer, wegen dichtgooien voor auto’s en bussen en fietsen overal maar voorrang geven. Is fietsen gezond? Nee het is levensgevaarlijk. Fietsers houden zich niet aan de regels en vertonen levensgevaarlijk gedrag op hun brakke brikken. Het aantal ongevallen met fietsen is enorm en op dronken fietsen wordt niet gehandhaafd.

” In de nieuwe fietsstrategie is aandacht voor het oplossen van problemen, zoals stallingen in de binnenstad en een goed fietsnetwerk.”

Automobilisten moeten fors betalen voor parkeerplaatsen in de stad. Meer voorzieningen voor fietsers is leuk hoor, maar wie betaalt dit?

“Nieuw is dat het college ook werkt aan gedragsbeïnvloeding en het zelflerend vermogen van fietsers.”

Gatverdamme! Lekker de burger manipuleren. Dat is spruitjesdenken. Dat is communisme. Dat is socialisme. Dat is Noord-Korea. Dat is GroenLinks. Dat is Karin Dekkeriaans denken!

“Ook nieuw is de Fiets Effect Analyse (FEA). Dit betekent dat de gemeente bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen voortaan vanaf het begin van de planvorming kijkt naar de gevolgen voor de fiets.”

Laten we hopen dat ze bedoelen dat de effecten op ELKE vorm van vervoer worden meegenomen bij planvorming.

“Om de fiets letterlijk en figuurlijk meer ruimte te geven, zijn verschillende maatregelen denkbaar. De meeste kosten ook geld.”

De gebruiker betaalt. De fietser in 050 zal moeten gaan betalen voor voorzieningen. Op dit moment betaalt de automobilist gedwongen eenzijdig alle voorzieningen en wordt met zijn eigen bijdrage belemmerd ten faveure van openbaar vervoer en fietsers. Laat de fietser dus vooral zelf bijdragen aan zijn voorzieningen. Wel zo eerlijk. Je wil als fietser toch niet gezien worden als freerider? Het opeisen van gratis voorzieningen wordt maatschappelijk niet meer geaccepteerd, en als het goed is zijn juist fietsers maatschappelijk betrokken medemensen. Of alleen als het hen zo uit komt?

“Bijvoorbeeld het verwarmen van hoofdfietsroutes met aardwarmte om ze duurzaam sneeuw- en ijsvrij te houden.”

Jaaaa! Aardwarmte! We gaan lekker diep boren op zo’n 3KM diepte (net als de NAM) en gaan daar lekker in de poreuze zandsteen boren en pompen het water eruit en veroorzaken daarmee aardbevings maar dan heb je wel warme fietspaden! FACEPALM! DOUBLEFACEPALM! TIJDENS HET FIETSEN! KIJKMAMAMETZONDERHANDEN!

“Of het aantrekkelijker maken van  P+R-terreinen en stations om daar over te stappen op de fiets.”

NEIN NEIN NEIN. Het OV is de duivel. Het is een bodemloze put van bussen en treinen die je niet halen waar je bent, je niet brengen waar je wil zijn, nooit op het moment dat jij het wil. En bussen en treinen stinken. En OV-reizigers stinken.

“Meer ruimte voor fietsers op de Diepenring”

NEIN NEIN NEIN! Denk nou na! De Diepenring is de enige overgebleven ader die de binnenstad ontsluit. Dankzij dat briljante fileplan van Max vd Berg. Als je dit GroenLinks plan uitvoert kun je net zo goed meteen alle winkeliers in de binnenstad op een hoop gooien en doodvermoorden. Inclusief hun vrouwen en kinderen.

“het herinrichten van de Korreweg als fietsstraat”

Als er al een ideale weg is met gescheiden fietspaden dan is het de Korreweg al. Dit is pure autohaat, Paul de Rook. Doe dat masker af, dan zien we dat je stiekem Karin Dekker bent. Met je D666.

DENK NOU EENS NA PAUL

Want over vijftien jaar hebben we allemaal kleine zelfrijdende wagentjes en dan zijn fietsen (regen, wind, kou) en openbaar vervoer (stinkt) TOTAAL achterhaald. Lekker comfortabel in je elektrieke, warme, beschutte waggie van A naar B zoeven. Waggies die kneiterdicht op elkaar kunnen rijden en samen intelligent routes en voorrang bepalen. En geen ongelukken maken. Waggies die zichzelf parkeren. In zo’n toekomst zijn aparte fietspaden en busbanen overbodig.  In zo’n toekomst zijn verkeerslichten overbodig. De tijd dat een gemeente voor je bepaalt of je wel of niet veilig een kruising over kan steken, of een straat eenrichtingsverkeer is, is dan voorbij. Dat regelen de waggies helemaal zelf. In zo’n toekomst is openbaar vervoer zelfs helemaal verdwenen. In zo’n toekomst is alleen nog maar een open infrastructuur nodig met handige betaalbare parkeerfaciliteiten voor IEDEREEN, waarbij IEDEREEN eerlijk bijdraagt aan deze infrastructuur.

De fiets is dood. Leve de waggie. Daarom moet 050 NU al voorsorteren (hihihi) op een waggiestrategie.

P.S. Mensen op fixies, vouwfietsen en ligfietsen sowieso weren. En wielrenmeneren moeten meteen een totaalverbod. Niet alleen op wielrennen maar ook op geschoren benen.

P.P.S. graag nu gratis parkeren invoeren voor mijn KarinDekkerTrekker.

 

Vragen aan De Dijss

Vragen aan Dijsselbloem
Door Driekus Vierkant

dijssie

Driekus heeft een bijzondere relatie met MinFin Jeroen Dijsselbloem aka De Dijss. Want. De Dijss zit op Twitter maar Twittert niet zelf. Daar heeft De Dijss een heus Mediateam voor. Dat niet reageert. Totaal niet. Op toch bijzonder serieuze zaken zoals de bizar hoge accijnzen in Nederland. En illegale anti-Europese wetgeving. Wat toch vreemd is voor een dubbelepettenmeneer die enerzijds de EuroGroup vertegenwoordigt maar als MinFin de Europese regels aan zijn laars lapt. We zijn nog niet klaar met u, Dijss! Onze Juridriekussen zijn druk bezig met stappen rond de roofaccijnzen. Maar we dwalen af.

DE DIJSS IS IN 050!
Driekus riep meermaals: haal Dijsselbloem (PvdA) naar Groningen! Niet Kamp maar Dijsselbloem is Mister Gasbaten himself. Dijss heeft de gasbaten nodig. Voor zijn PvdA hobby’s. En voor de kabinet(PVVDA)hobby’s. Omdat hij niet goed kan bezuinigen. Laat Dijsselbloem nu eens dat kabinetsbeleid hier komen verdedigen, riep Driekus. U weet wel. Dat beleid van ‘de veiligheid van Groningers interesseert ons geen suikerbiet, want LALALA GELD’.

dedijss

EN DIJSS KOMT! MOEHA!!
Hij luistert dus stiekem wel naar Driekus! Winning! Nee. Niet gaswinning. Gewoon #winning.  Noteer: vrijdag 27 februari, 19:30, Huis de Beurs (PvdA HOL) A-Kerkhof Zuid-Zijde 4 in Grunn. En we mogen alles vragen! En we mogen allemaal komen!!!

—===DE VRAGEN===—

Staatsschuld
U presteert het met zelfs miljarden aan gasbaten, alsnog vooraf al een begrotingstekort te scheppen, waardoor de staatsschuld torenhoog wordt en u dit land structureel dieper en dieper in de schulden steekt.

1) Vindt u dat de overheid het goede voorbeeld geeft door van tevoren al een verlies te begroten?

2) Bent u het met ons eens dat dit land ook zonder gasbaten een sluitende begroting dient te hebben?

3) Wanneer gaat u eens echt hervormen, saneren en snoeien in de uitgaven van de overheid in plaats van de inkomsten te verhogen?

4) Beseft u dat u de economie kapot maakt met torenhoge lasten op energie, kapitaal en arbeid?

5) Vindt u dat bewindslieden hoofdelijk aansprakelijk dienen te zijn voor verliezen en inefficiency?

Energiebeleid
Dit kabinet beweert een duurzame agenda te hebben maar uw financiële beleid staat hier haaks op met inkomsten uit gasbaten en energieheffingen. Gas pompen en na ons de zondvloed. De windmolens waarin dit kabinet ‘investeert’ blijken zelfs volgens onze premier structureel op subsidie te draaien. Windmolens die onze Groningers door de strot worden geduwd en alleen maar hogere energieheffingen voor moeten betalen.

1) Put your money where your mouth is. Kent u die uitdrukking?

2) Wanneer stopt u met geld verdienen over de rug van alle Nederlanders met de hoogste gasprijs per M3 van heel Europa terwijl het gas gewoon uit onze eigen bodem komt? Het gas is van de bevolking, niet van de staat.

3) beseft u dat de gaswinning sowieso over 5 jaar wordt teruggeschroefd omdat de voorraad op begint te raken, en dat er dus na dit kabinet nog maar 1 kabinetsperiode is om qua energie en qua financiën een radicaal andere koers te gaan varen? Waar is de visie?

4) Wanneer stopt dit kabinet met die zinloze subsidievretende windmolens?

Veiligheid
Het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid liegt er niet om. U bent eindverantwoordelijk voor de financiën van dit kabinet. U vertegenwoordigt de financiële koers die dit land decennia heeft gevaren. Niet de NAM, maar de overheid is eindverantwoordelijk voor de onveilige situatie. Terwijl juist de overheid de veiligheid van burgers moet bewaken. Uw PvdA heeft, samen met CDA, D66 en VVD, maar bovenal de PvdA, dit onbetaalbare waterhoofd van een heilstaat opgetuigd, mensen afhankelijk en lui gemaakt, en de veiligheidsrisico’s voor honderdduizenden burgers bewust genegeerd. U, als Minister van Financiën bent samen met de Minister President eindverantwoordelijk.

1) Voelt en neemt u die verantwoordelijkheid? Hoe? En hoe snel? Met welke echte maatregelen?

2) Stopt u met politieke spelletjes zoals VVD en PvdA belangen uitkwartetten, vertragingstactiek en schijnbewegingen?

3) Beseft u dat Groningers juridisch zeer sterk staan en een kort geding kunnen aanspannen met eis om de gaswinning volledig stil te leggen?

4) Vindt u het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid niet voldoende reden om persoonlijk, maar ook als Kabinet af te treden?

5) Zo nee, bent u bereid met het voltallige Kabinet met de Tweede en Eerste Kamer de komende 12 maanden in Groningen te gaan zetelen en wonen? In onversterkte gebouwen?

En verder. Schaamt u zich niet? Lust u broccoli? En wanneer past u nu uw anti-Europese, illegale protectionistische wetgeving rond accijnzen aan? Open met die grenzen. Toch? Vindt u ook dat belastingen afstemmen tussen landen een eufemisme voor kartelvorming is? En bent u bekent met het GAS Manifest? Komt u in Miljardenstaat Groningen wonen als we de onafhankelijkheid hebben uitgeroepen?

Drie plakkerige Kusjes.

grumpy